Geven bij leven of nalatenschap

Zeeland heeft een rijke geschiedenis die het bewaren waard is. Het Zeeuws Archief te Middelburg beheert de bronnen over het Zeeuwse verleden en maakt deze toegankelijk voor iedereen – van inwoner tot emigrant, van scholier tot wetenschapper.

Voor het beheer van de vele overheidsarchieven – van de provincie Zeeland, de gemeenten Middelburg, Veere, Kapelle en het Waterschap Scheldestromen – ontvangt het Zeeuws Archief een bijdrage van deze overheden.
Voor het beheer van talloze particuliere archieven: bedrijfsarchieven, familiearchieven, archieven van kerken, maatschappelijke instellingen en verenigingen, en voor het verder toegankelijk maken van alle archieven voor het publiek is een schenking zeer welkom.

Het Zeeuws Archief beheert 25 kilometer archiefstukken, zoals handschriften, documenten, drukwerk, registers, prenten, tekeningen, foto’s en audiovisuele bestanden – én daarnaast een groeiend aantal terabytes aan digitale archieven.

Schenken aan cultuur is fiscaal aantrekkelijk. Het Zeeuws Archief is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Behalve een eenmalige gift is het mogelijk een periodieke schenking te doen. Bij deze laatste zijn de fiscale voordelen optimaal terwijl vastlegging bij de notaris sinds 2014 niet meer nodig is.

Iedereen kan de archieven en collecties van het Zeeuws Archief gratis inzien in de studiezaal in Middelburg. Dankzij de uitgebreide digitale dienstverlening kunnen steeds meer archieven of archiefstukken vanuit huis worden geraadpleegd.

Legateren is eeuwenoud. Legaten worden betaald uit een erfenis en zijn vastgelegd bij testament of codicil. U kunt overwegen een legaat na te laten aan het Zeeuws Archief of aan de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief.

Een populaire vorm van digitale dienstverlening is de personendatabase Zeeuwen Gezocht met meer dan 8 miljoen persoonsgegevens. Jaarlijks raadplegen meer dan 100.000 Zeeuwen of hun nazaten in binnen- en buitenland deze dienst.

Ook voor bedrijven is schenken fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Het totaal van aftrekbare giften door een onderneming is de afgelopen jaren gestegen.

De toekomst van oude & nieuwe Zeeuwse geschiedenis is bij het Zeeuws Archief in goede handen. Duurzaam informatiebeheer voorziet in duurzame opslag van Zeeuwse data in een digitaal depot, het Zeeuws e-Depot.

Lees meer

Meer informatie over belastingvoordelen bij schenkingen, giften en legaten.

/over-ons/goed-doel/