Historisch Informatiepunt (HIP) Terneuzen officieel geopend

Het Historisch Informatiepunt (HIP), de studiezaal van het Zeeuws Archief in Terneuzen, is maandag 11 maart 2019 officieel geopend. De opening werd verricht door Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, Paula Stoker, wethouder van de gemeente Terneuzen en Toine Poppelaars, dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen.  In het HIP kunnen bezoekers archieven en collecties raadplegen van het gemeentearchief Terneuzen en het Waterschap Scheldestromen over Zeeuws-Vlaanderen.

Bij de openingshandeling speelden een kaart gemaakt door de kaartenmakersfamilie Hattinga, een historische landmetersketting en de moderne techniek een rol.

De drie partijen – waterschap Scheldestromen, gemeente Terneuzen en het Zeeuws Archief – komen, met een laserstraal, symbolisch samen in het HIP op de kaart.

De opening werd bijgewoond door een grote groep belangstellenden, van historisch onderzoekers tot raadsleden. Zij werden ontvangen in het kantoor van het waterschap Scheldestromen, waar het HIP gevestigd is.

Hannie Kool-Blokland stelde de archivarissen en archiefassistenten van het Zeeuws Archief voor. Zij zijn om beurten in het HIP aanwezig om bezoekers te helpen bij hun onderzoek. Daarnaast gaf zij een toelichting op de 18e-eeuwse kaart gemaakt door een lid van de landmetersfamilie Hattinga, die bij de inrichting van het HIP is gebruikt.

Volgens Paula Stoker werpt de samenwerking vruchten af. De mogelijkheden tot raadpleging zijn uitgebreid en voor het digitaliseringsproject ‘Thuis in Terneuzen’ via het platform VeleHanden, zijn al zo’n 160 vrijwilligers actief. Zij helpen thuis mee met het invoeren van gegevens uit de bevolkingsregisters van Terneuzen, Axel en Sas van Gent.

Voor Toine Poppelaars en het waterschap geeft de samenwerking een belangrijke meerwaarde omdat de studiezaal in het waterschapskantoor gevestigd is, waar dus ook de waterschapsarchieven over Zeeuws-Vlaanderen te raadplegen zijn. Op deze wijze blijft de kwaliteit van het archiefbeheer gewaarborgd wanneer de huidige waterschapsarchivaris met pensioen gaat.

Het HIP in het Terneuzen is op maandag en woensdag geopend.

Plan je bezoek

Het HIP in Terneuzen is geopend op maandag en woensdag van 10.00 – 16.00 uur.
Het HIP is gevestigd op de begane grond in het kantoor van Waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen.

/plan-je-bezoek/historisch-informatiepunt-hip-terneuzen/

De kaarten van Hattinga

De familie Hattinga, gevestigd in Lillo, was een vooraanstaande kaartenmakersfamilie. Hun naam was binnen en buiten Nederland een begrip. Dat was niet voor niets want zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verdediging van Nederland.
Willem Tiberius Hattinga en zijn zoons Anthony en David nemen in de geschiedenis van de 18e-eeuwse Nederlandse cartografie een eigen plaats in. In de jaren veertig en vijftig van die eeuw stellen ze vier atlassen samen met 649 kaarten van de grensprovincies volgens een bepaalde standaard. Te beginnen met een “accurate Kaarte van Staats-Vlaanderen” (1744).
Het Zeeuws Archief beheert de Atlassen Hattinga. De kaarten zijn voor Terneuzen en omgeving allereerst van militair-strategisch belang. Denk aan de kaarten van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland die ontstonden toen de Republiek met Franse belegeringen te maken kreeg. Maar ook om geografische, cartografische en ten slotte om historische redenen.

De archivarissen en archiefassistenten van het Zeeuws Archief die in het HIP bezoekers helpen met onderzoek, met rechts op de wand de Hattinga-kaart.