Zomertentoonstelling HANDEL Veere-Schotland

Naar beneden scrollen

Wat hebben Veere en Schotland met elkaar te maken? Heel veel! Dat is te zien in de Zomertentoonstelling 2018 in het Zeeuws Archief. In de eerste ruimte van de middeleeuwse tentoonstellingenkelders in het Zeeuws Archief is tot en met vrijdag 14 september 2018 een expositie te zien over de relatie tussen Veere en Schotland. Van handelsrelatie in de middeleeuwen tot bevrijding in 1944 en de vriendschapsbanden die tot op de dag van vandaag duren.
De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag en de eerste zaterdag in september 2018 van 9.00-17.00 uur. De toegang is gratis.

Schotse stapel in Veere

Vanaf 1400 was er regelmatig sprake van Schotse handelaars die hun goederen in Zeeland afzetten. Steden uit de Nederlanden probeerden handelscontracten met buitenlandse steden af te sluiten. Ook Veere wilde dat. De stad had haar oog laten vallen op Brugge waar alle Schotse goederen werden verhandeld. Veere wilde een handelscontract met de Schotten en begon aan een lange periode van paaien.
Dat resulteerde uiteindelijk in 1541 in het tekenen van een stapelcontract tussen de heer van Veere en de vertegenwoordigers van de Koninklijke Steden van Schotland. Deze overeenkomst hield in dat de Schotten zich verplichtten de handelsgoederen in Veere op te slaan en te verhandelen in ruil voor de nodige voorrechten. De handelsgoederen bestonden uit ongesponnen wol, wollen en linnen manufacturen, zalm, boter, leer, huiden en vellen. Daarmee was Veere de enige opslagplaats (stapel) van deze producten in de Nederlanden. Doorvoer mocht pas plaatsvinden als de ingevoerde goederen vanuit Veere in het openbaar waren verkocht.

Met het contract had Veere de Schotse Stapel binnengehaald en brak er een periode van grote welvaart aan. Die duurde tot circa 1700. In de 18de eeuw was er amper meer retourvracht te vinden. Schotse kooplieden betrokken hun goederen liever in Rotterdam of andere plaatsen. De Schotse factoren verhuisden naar deze plaatsen en trokken de handelaars aan die de gewoonte hadden stapelgoederen in Veere te kopen.

Van beide zijden werden er pogingen tot verbetering ondernomen. Maar de pogingen konden niet verhinderen dat de Schotse handel aan het begin van de Franse tijd nog maar zeer minimaal was. Het definitieve einde kwam in 1799, toen de Schotten de handel verplaatsten naar Rotterdam.

Tentoonstellingsinformatie

De Zeeuws Archief Zomertentoonstelling 2018 HANDEL Veere-Schotland is tot en met vrijdag 14 september 2018 te zien in de eerste ruimte van de middeleeuwse tentoonstellingenkelders in het Zeeuws Archief.
De expositie is te zien van maandag tot en met vrijdag en de eerste zaterdag in september 2018 van 9.00-17.00 uur. De toegang is gratis.

In ruimte 2 en 3 zijn tot en met 1 september 2018 twee exposities te zien: Hoogte- en dieptepunten uit de Middelburgse geschiedenis en Topstukken uit het Zeeuws Archief, onder de noemer: Handel en Wandel van Middelburg en de Middelburgers.