Zoektips voor Zeeuwen Gezocht

Geoefende onderzoekers weten het: goed zoeken is een vak. Je leert het alleen door het veel te doen – en door deze pagina met zoektips te lezen. Veel succes!

Met deze tips leer je beter gebruik te maken van de zoekvelden in de zoekbox.

Zoek op meer personen tegelijk

Je kunt op meerdere personen tegelijk zoeken door achter het woord ‘Persoon’ op het plusje te klikken. Het aantal toe te voegen personen heeft geen beperking, maar in de praktijk zul  je op maximaal twee tot drie personen tegelijk willen zoeken. Vooral bij het zoeken naar huwelijksakten is de mogelijkheid om op twee personen te zoeken handig.

Gebruik de synoniemenlijst

Het is mogelijk om te zoeken op meerdere schrijfwijzen van een voornaam en of achternaam in één zoekopdracht. Naast het zoekveld ‘Achternaam’ en naast het zoekveld ‘Voornaam’ is een knopje waarmee je deze mogelijkheid kunt aanzetten (groen vinkje) of uitzetten (rood kruisje). Standaard staat deze zoekmogelijkheid uit (rood kruisje). De synoniemenlijsten van voor- en achternamen zijn mede dankzij reacties van gebruikers tot stand gekomen. Suggesties voor nieuwe synoniemen blijven welkom.

Gebruik het zoekveld ‘Alle velden’

Het zoekveld ‘Alle velden’ kun je gebruiken voor het verfijnen van de zoekvraag. Bijvoorbeeld met een beroep of straatnaam. Bij gebruik van meer dan één zoekwoord worden alleen resultaten gegeven die alle zoekwoorden bevatten.

Zoek op datum

Het laatste zoekveld in de zoekbox is ‘Periode’. Je kunt met dit zoekveld zoeken op:

 • jaar: ‘jjjj’
 • datum: ‘dd-mm-jjjj’
 • perioden van maanden: ‘m-jjj’ en ‘mm-jjjj’

Let op: Dit zoekveld bestaat uit twee velden en beide moeten worden ingevuld.

Bronnen in Zeeuwen Gezocht met de datumnotatie jjjj-mm-dd, zoals de bron Trouwgeld, worden ook met standaarddatumnotatie dd-mm-jjjj gevonden.

Het zoeken op een specifieke datum werkt ook in het zoekveld ‘Alle velden’, mits:

 • de datumnotatie in dit veld tussen dubbele quotes wordt gezet: “dd-mm-jjjj”
 • de datum wordt genoteerd als “dd-mm-jjjj”
 • voor de overlijdensakten van de burgerlijke stand van de maanden januari t/m september de datum wordt genoteerd als ‘d-m-jjjj’ of ‘dd-m-jjjj’

Zoek met meer zoekwoorden per veld

Niet alleen in het zoekveld ‘Alle velden’ kun je zoeken met meer zoekwoorden. Ook in andere zoekvelden kun je met meer woorden zoeken, mits je het woord OR (Engels voor ‘of’) tussen de woorden zet. Bijvoorbeeld in het zoekveld ‘Achternaam’: Maliepaard OR Maliepaart OR Malipaard. En in het zoekveld ‘Plaats’: Vlissingen OR Middelburg.

Zoek met wildcards

Een wildcard is een symbool in een zoekopdracht waarmee je aangeeft dat je niet precies weet wat op die plek moet staan. Er zijn drie wildcards die je kunt gebruiken om één of meerdere letters open te laten:

 • Een astererisk * voor meerdere lettertekens, maar pas ná de derde letter. Bijvoorbeeld de zoekterm ‘Malip*t’ kan opleveren: Malipaart, Malipaert, Malipart.
 • Een underscore _ en een vraagteken ? voor één of twee lettertekens. Bijvoorbeeld de zoekterm ‘Mal_paard’ kan opleveren: Malipaard en Malepaard. Deze twee wildcards kun je wél als vervanging van de eerste en zelfs de tweede letter gebruiken. Bijvoorbeeld de zoekterm ‘_la_ina’ in het zoekveld ‘Voornaam’ kan opleveren: Klazina, Klasina, Clasina, Clazina, maar ook Blasina en Blazina.

Je kunt beide wildcards ook combineren: Mal_p*t kan opleveren: Malipaart, Malepaart, Malepart, Malipart.

Je kunt de wildcards ook samen in een zoekvraag gebruiken: H??* of H__* levert alle namen op die beginnen met een H.

Gebruik een wildcard in plaats van een letter met accent

Omdat een groot aantal voorouders van Zeeuwen uit Wallonië en Frankrijk komt, worden sommige achternamen met een accent geschreven, zoals Totté, Osté. Ook komen accenten voor in voornamen met een Franse herkomst en of bijbelse voornamen, zoals Thérèse, Daniël.

Deze accenten worden bij het invoeren uit de originele bronnen overgenomen in de database. Het is echter mogelijk dat ze toch ontbreken. Zoek daarom ook eens met wildcard in plaats van de letter met accent. Bijvoorbeeld de voornaam Daniël als ‘Dani?l’.

Zoek met een vaste woordcombinatie

Wil je zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde, zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens “…”. Zoek bijvoorbeeld naar dubbele voornamen, bijvoorbeeld “Johanna Pieternella” en familienamen, bijvoorbeeld “Jansen van Rosendaal”.

Verfijn het zoekresultaat

Wanneer een zoekactie veel zoekresultaten oplevert, loont het om de resultaten te verfijnen. Dat kan op bron, rol en plaats.

Sorteer de zoekresultaten

De zoekresultaten worden standaard aangeboden als gesorteerd op laatste wijziging. De records of vermeldingen die het laatst zijn toegevoegd, worden dus als eerste getoond. Je kunt echter ook sorteren op: achternaam, voornaam en datum.

Bekijk de resultaten in een andere weergave

De zoekresultaten kun je op twee manieren bekijken: in de lijstweergave en in de detailweergave. De lijstweergave toont standaard maximaal 20 vermeldingen. Voor de volgende resultaten kun je verder ‘bladeren’. Je moet dubbelklikken om alle details te lezen. Dat hoeft niet in de detailweergave.

Selecteer op soort akte

Alle soorten akten van de burgerlijke stand zijn als aparte bron geselecteerd, dus ook:

 • erkenningsakten (die in de geboorteregisters zijn opgenomen)
 • echtscheidingsakten (die in de huwelijksregisters zijn opgenomen)
 • uittreksels van overlijdensakten (die in de overlijdensregisters zijn opgenomen)

Wil je zoeken op een van deze bronnen, dan moet je die dus als bron selecteren in de zoekbox.

Vooral bij de uittreksels van overlijdensakten moet je hierbij rekening houden. Als iemand overleed in een andere plaats dan zijn wettelijke woonplaats, dan is dat in twee gemeenten terug te vinden. (De ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden stuurde een uittreksel van de overlijdensakte naar zijn collega in de gemeente waar de overledene woonde. Deze ambtenaar schreef het uittreksel in het overlijdensregister in zijn gemeente. Hij gebruikte daarvoor het formulier voor de overlijdensakte, wat inhield dat hij met doorhalingen en bijschrijvingen zo zorgvuldig mogelijk het uittreksel overschreef. Het uittreksel zelf werd in het register gevoegd.)

“Helaas is er niets gevonden” – Wat nu?

Als er geen zoekresultaten verschijnen maar alleen de melding “Helaas is er niets gevonden” dan kan het volgende aan de hand zijn:

 • Er zijn te veel zoekargumenten gebruikt. Tip: gebruik slechts één zoekargument en beperk daarna het zoekresultaat voor zover nodig door meer argumenten op te geven.
 • Er is een beginjaar en/of eindjaar ingevoerd. Tip: verruim het zoekresultaat door geen periode op te geven.
 • Er staat nog een filter aan. Tip: schakel filter uit.
 • Er is een typefout gemaakt. Tip: herstel de fout.
 • Het zoekwoord komt niet voor. Tip: probeer een nieuw zoekwoord.
 • De akte die je zoekt, is nog niet openbaar. Geboorteakten zijn openbaar na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar.
 • De gezochte persoon is niet afkomstig uit Zeeland.
 • De schrijfwijze van de naam van de plaats is niet correct.
 • De gegevens die je zoekt, zijn nog niet beschikbaar in Zeeuwen Gezocht. Kijk voor een overzicht van alle beschikbare soorten gegevens op de pagina Bronnen in Zeeuwen Gezocht.
 • De gegevens waren wel beschikbaar in de voorganger (ISIS) van Zeeuwen Gezocht, maar nog niet in de nieuwe website.

Bekijk de akten van de burgerlijke stand per register

Voor wie onderzoek doet naar geboorten, huwelijken of overlijdens in een bepaalde periode in een gemeente kan het handig zijn de akten per register te raadplegen. Van de registers van de burgerlijke stand van Zeeland over de periode 1796/1811-1980 is een inventaris beschikbaar via deze website. In deze inventaris zijn de akten van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten alfabetisch per voormalige gemeente beschreven. Per feit en vervolgens per jaar zijn de registers in de inventaris beschreven. Het inventarisnummer bestaat uit een code van drie letters, de hoofdletter van het soort register en het jaar. Het jaartal achter elk inventarisnummer is een link naar de vermeldingen van de akten uit het betreffende register.

Andere schrijfwijzen bij de zoekresultaten

Het is mogelijk om meerdere schrijfwijzen van een voornaam en/of achternaam met één zoekopdracht in de zoekresultaten te tonen. Naast het zoekveld ‘Achternaam’ en naast het zoekveld ‘Voornaam’ is een knopje waarmee je deze mogelijkheid kunt aanzetten (groen V-tje) of uitzetten (rood kruisje).
De synoniemenlijsten van voor- en achternamen zijn het resultaat van 13 jaar Zeeuwen Gezocht. Voor een groot deel zijn koppelingen van voor- en achternamen op basis van reacties van gebruikers gemaakt. Voor suggesties houden wij ons aanbevolen, die ontvangen we graag per mail.

Lees meer over de bronnen in Zeeuwen Gezocht

Voor een beter begrip van de bronnen kun je meer lezen op:

 • de pagina Bronnen in Zeeuwen Gezocht op deze website. Hier vind je informatie over welke bronnen zijn gebruikt voor het maken van Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.
 • de zoekgids over een specifieke bron op deze website. Bekijk onze Zoekgidsen.

Scans originelen

Vaak is niet alle informatie uit een bron overgenomen in Zeeuwen Gezocht. Denk bijvoorbeeld aan de memorie van successie, waarin het bezit van een overledene is omschreven. Inzage krijgen in de originelen kan op verschillende manieren.

Als de stukken zijn gedigitaliseerd dan vind je scans onder de vermelding. De scans zijn kosteloos te downloaden.

Als er nog geen scans beschikbaar zijn én het is mogelijk deze te bestellen, dan vind je bij de vermelding een winkelwagen. Als je hier op klikt kan je kosteloos scans aanvragen. Je hebt hiervoor een account van ‘Mijn Studiezaal‘ nodig.

Let op: niet van alle vermeldingen kunnen scans worden aangevraagd. Als dit het geval is dan staat dat bij de vermelding.

Ontdek de zoekgidsen én de studiezaal

Zeeuwen Gezocht helpt je op weg bij stamboom- of familieonderzoek: je vindt de namen en data van jouw voorouders. Maar er is veel meer over hen te vinden. Hoe hebben ze geleefd? Waren ze rijk of arm? Hadden ze een eigen huis? Meer informatie over wonen en werken in Zeeland vind je in de zoekgidsen op deze website. En heb je een bron gevonden die nog niet gedigitaliseerd is, breng dan een bezoek aan de studiezaal van het Zeeuws Archief in Middelburg. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder!