Bevolkingsregistratie vanaf 1796/1811

Napoleon veranderde de wijze waarop de bevolking werd geregistreerd. Dat maakt het zoeken naar personen na 1811 relatief eenvoudig. De twee belangrijkste bronnen zijn:

  • akten van de burgerlijke stand
  • bevolkingsregisters

Bevolkingsregisters

Bekijk zoekgids