Huwelijksakten

Het huwelijk was vroeger regel en geen uitzondering. Huwelijksakten maken deel uit van de akten van de burgerlijke stand.

De huwelijksakte uit de burgerlijke stand vermeldt van de bruid en bruidegom:

  • de naam of namen
  • de leeftijd
  • het beroep
  • de geboorteplaats
  • de woonplaats

Ook de ouders, getuigen en huwelijksbijlagen worden vermeld. Als de ouders nog in leven zijn, worden ook hun beroepen en woonplaatsen gegeven.

In de akte staat een opsomming van de overgelegde bijlagen, de huwelijksbijlagen.

Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Huwelijksakten in Zeeuwen Gezocht

Alle openbare Zeeuwse huwelijksakten vind je in Zeeuwen Gezocht, de personenzoekmachine van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwengezocht.nl

Invoering

Huwelijksakten werden opgemaakt vanaf de invoering van de burgerlijke stand in Zeeland, vanaf 22 september 1796 in Zeeuws-Vlaanderen, vanaf 1 april 1808 in Vlissingen (1809 ontbreekt) en vanaf 1 januari 1811 in de rest van Zeeland.

Getuigen

Aan het slot van de akte worden de getuigen genoemd met hun leeftijd, beroepen en woonplaatsen en veelal met een aanduiding van hun relatie tot het bruidspaar. Tot 1927 zijn de getuigen altijd van het mannelijke geslacht.

Woonplaats

Tot 1970 moest een huwelijk voltrokken worden in de woonplaats van de bruid of bruidegom. Gebruikelijk was dat echtparen vroeger trouwden in de woonplaats van de bruid. Als een echtpaar niet trouwde in de plaats waar de kinderen geboren werden, kan het dus vaak helpen te zoeken naar de geboorteplaats van de bruid, bijvoorbeeld in haar overlijdensakte.

Nauwkeurigheid

Huwelijksakten zijn bijna altijd betrouwbaar omdat de gegevens daar met behulp van uittreksels aangeleverd werden en de akten werden opgemaakt in aanwezigheid van getuigen.