Verenigde Oostindische Compagnie kamer Zeeland

De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) werd opgericht in 1602 en hield in 1795 op te bestaan. Het bedrijf had een handelsmonopolie voor het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop tot Straat Magelhaen.

Het bestuur van de VOC in Nederland was decentraal ingericht. Na Amsterdam was de Kamer Zeeland de machtigste afdeling. Jaarlijks voeren vele VOC-schepen naar Indië en keerden met rijke lading terug.

Het archief van de VOC, ook van de Kamer Zeeland, wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. Toch zijn er archiefstukken over de VOC te vinden in de archieven en collecties van het Zeeuws Archief. Lees meer over onderzoek doen naar de VOC in het Zeeuws Archief.