Dialogen slavernijverleden in mei

Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden organiseert deze maand, mei 2021, dialogen over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Zit deze geschiedenis de toekomst van velen niet in de weg? Hoe kijken we naar dit verleden? Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, is lid van het Adviescollege. De eerste van drie publieke dialogen is dinsdag 11 mei.

De dialogen worden breed uitgezet binnen de Nederlandse samenleving: via interactieve live-cast uitzendingen vanuit Pakhuis de Zwijger, gesprekstafels binnen diverse maatschappelijke sectoren en het Caribische deel van het Koninkrijk. Scholen krijgen ook een eigen dialoogprogramma.

Publieke dialogen

De publieke dialogen vinden plaats op 11, 18 en 25 mei 2021 via een live-cast vanuit Pakhuis de Zwijger. Alle dialogen zijn interactief. De eerste dialoog wordt gepresenteerd door oud NOS nieuwslezers Noraley Beyer en zanger Typhoon.

  1. Op 11 mei staat het onderwerp ‘kansengelijkheid’ centraal. Hierbij worden de thema’s ‘onderwijs’ en ‘arbeidsmarkt’ behandeld. Lees het programma van 11 mei
  2. Op 18 mei staat het onderwerp ‘beeldvorming’ centraal. Dan komen de thema’s ‘media’, ‘cultuur’ en ‘publieke ruimte’ aan bod. Lees het programma van 18 mei
  3. Op 25 mei staat het onderwerp ‘Erkennen en Herdenken’ centraal en zal er ook een slotdialoog plaatsvinden. Lees het programma van 25 mei

Ik zet een stap

Lees meer over de dialogen over het slavernijverleden

ikzeteenstap.nl

Andere dialogen

De sectoren waarbinnen wordt gesproken zijn: Zorg, Bestuur, Bedrijfsleven & Arbeidsmarkt, Justitie en Politie, Onderwijs, Cultuur, Media en Sport. Aan gesprekstafels wordt gesproken over onder meer buitensluiting (discriminatie en racisme), gelijkwaardigheid en representatie. Deze sectorale dialogen vinden op uitnodiging plaats op 17, 20 en 21 mei 2021.

Op 25, 26 en 27 mei 2021 vinden de dialogen binnen het onderwijs plaats. Hier worden voor 15 groepen 18 masterclasses en 8 slotdialogen georganiseerd. Dit programma vindt verspreid over Nederland plaats binnen het primair onder- wijs, voorgezet onderwijs en mbo/hbo/wo

Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk vinden dialogen plaats. In verband met de heftige covidpandemie op sommige van de eilanden wordt momenteel gekeken hoe en onder welke omstandigheden deze gesprekken doorgang kunnen vinden. Het adviescollege ondersteunt de coördinatoren ter plekke zo goed als mogelijk in hun taak.

Gebeurtenissen uit het verleden hebben impact op het heden. De impact van slavernij lijkt de toekomst van velen nog steeds in de weg te zitten. Het is tijd om hier een open gesprek over te hebben. Hoe kijken we eigenlijk naar ons gedeeld verleden?

— Dagmar Oudshoorn, voorzitter Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Adviescollege

De dialogen vinden plaats in opdracht van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dit onafhankelijk adviescollege is in juli 2020 ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het college heeft als taak het organiseren van een maatschappelijke dialoog over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Hieruit moet een rapport van bevindingen en aanbevelingen volgen. Dit rapport verschijnt na de dialogen op 1 juli 2021.

Het adviescollege laat de dialogen plaatsvinden binnen het bestaande maatschappelijke discours en deze zijn in de eerste plaats bedoeld om ervaringen, zienswijzen en adviezen op te halen. De dialogen zijn gericht op verbinding en op een bredere erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden.

Naast het opzetten van de dialoog is het adviescollege ook gevraagd om de vraag te beantwoorden of slavernij als misdaad tegen de menselijkheid moet worden gezien en een advies te geven rondom erkenning en herdenking m.b.t. het slavernijverleden (motie Nicolaï). Hiervoor wint het adviescollege onder meer advies in bij wetenschappers.

Collage van portretten van zes mensen.
De leden van Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden: Hannie Kool-Blokland, Frits Goedgedrag, Glenn de Randamie (Typhoon), Ruben Severina, Edgar Davids en Lilian Gonçalves-Ho Kang You. Beeld: Beeldbewerking Volkskrant.

Het college werkt onafhankelijk en wordt onbezoldigd voorgezeten door Dagmar Oudshoorn (directeur Amnesty International Nederland). Andere leden van het college zijn Edgar Davids, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland, Glenn de Randamie (Typhoon) en Ruben Severina.

Logo in de stijl van het VOC-logo, met de in elkaar grijpende letters V, C en C, en daaronder een grote letter M.

Middelburgse Commercie Compagnie

Het Zeeuws Archief beheert het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, een onderneming die zich in de 18e eeuw toelegde op de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Lees meer

/onderzoek-het-zelf/trans-atlantische-slavenhandel/