Bestuur

Het Zeeuws Archief heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Zeeuws Archief heeft een Gemeenschappelijk Regeling met het Rijk, de gemeente Middelburg en de gemeente Veere.

Dagelijks Bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur van het Zeeuws Archief zijn:

 • namens het Rijk/OCW:
  • de heer drs. A.J. Koppejan (voorzitter)
 • namens de gemeente Middelburg:
  • de heer E. Smit
 • namens de gemeente Veere:
  • de heer drs. R.J. van der Zwaag

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (niet openbaar):

 • donderdag 31 maart 2022
 • maandag 16 mei 2022
 • maandag 17 oktober 2022
 • maandag 12 december 2022

Algemeen Bestuur

In het Algemeen Bestuur van het Zeeuws Archief hebben zitting:

 • namens het Rijk/OCW:
  • de heer drs. A.J. Koppejan (voorzitter)
  • mevrouw Mr. M.M.D. Vermue
  • de heer drs. F.W. Weisglas
 • namens de gemeente Middelburg:
  • de heer E. Smit
  • de heer R. Schonis
 • namens de gemeente Veere:
  • de heer drs. R.J. van der Zwaag
 • secretaris
  • mevrouw dr J.L. Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. U bent van harte welkom.

 • maandag 11 juli 2022, aanvang 10.00 uur (vaststellen begroting en jaarverantwoording)
 • maandag, 12 december 2022, aanvang 11.30 uur (vaststellen wijziging begroting)

Missie & Visie

Publieksjaarverslagen

Raadpleeg de publieksjaarverslagen van het Zeeuws Archief.

/over-ons/jaarverslagen/

ANBI-status

Gemeenschappelijke Regeling

Raadpleeg de Gemeenschappelijke Regeling van het Zeeuws Archief.

/over-ons/bestuur/gemeenschappelijke-regeling-2016/

Wet openbaarheid van bestuur

Het Zeeuws Archief ontving in 2013 een Wob-verzoek.

/over-ons/bestuur/wob-verzoek/