Bestuur

Het Zeeuws Archief heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Zeeuws Archief heeft een Gemeenschappelijk Regeling met het Rijk, de gemeente Middelburg en de gemeente Veere.

Dagelijks Bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur van het Zeeuws Archief zijn:

 • namens het Rijk/OCW:
  • mevrouw G.W. Montfrans-Hartman (voorzitter)
 • namens de gemeente Middelburg:
  • de heer ir. J.J. Aalberts
 • namens de gemeente Veere:
  • de heer drs. R.J. van der Zwaag

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (niet openbaar):

 • maandag 12 april 2021
 • maandag 17 mei 2021
 • maandag 18 oktober 2021
 • maandag 13 december 2021

Algemeen Bestuur

In het Algemeen Bestuur van het Zeeuws Archief hebben zitting:

 • namens het Rijk/OCW:
  • mevrouw G.W. Montfrans-Hartman (voorzitter)
  • de heer drs A.J. Koppejan
  • de heer drs F.W. Weisglas
 • namens de gemeente Middelburg:
  • de heer ir. J.J. Aalberts
  • de heer Chr. Dekkers
 • namens de gemeente Veere:
  • de heer drs R.J. van der Zwaag
 • secretaris
  • mevrouw dr J.L. Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. U bent van harte welkom.

 • maandag 12 juli 2021, aanvang 10.00 uur
 • maandag 13 december 2021, aanvang 11.30 uur

Missie & Visie

Jaarverslagen

Raadpleeg de jaarverslagen van het Zeeuws Archief.

/over-ons/jaarverslagen/

Gemeenschappelijke Regeling

Raadpleeg de Gemeenschappelijke Regeling van het Zeeuws Archief.

/over-ons/bestuur/gemeenschappelijke-regeling-2016/

Wet openbaarheid van bestuur

Het Zeeuws Archief ontving in 2013 een Wob-verzoek.

/over-ons/bestuur/wob-verzoek/