Bestuur

Het Zeeuws Archief heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Zeeuws Archief heeft een Gemeenschappelijk Regeling met het Rijk, de gemeente Middelburg en de gemeente Veere. Wie hebben er zitting in het bestuur van het Zeeuws Archief?

Dagelijks bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur van het Zeeuws Archief zijn:

 • namens het Rijk/OCW:
  • mevrouw G.W. Montfrans-Hartman (voorzitter)
 • namens de gemeente Middelburg:
  • de heer ir. J.J. Aalberts
 • namens de gemeente Veere:
  • de heer R.M.A. Molenaar

Algemeen Bestuur

In het Algemeen Bestuur van het Zeeuws Archief hebben zitting:

 • namens het Rijk/OCW:
  • mevrouw G.W. Montfrans-Hartman (voorzitter)
  • mevrouw B.M. Oomen
  • de heer drs F.W. Weisglas
 • namens de gemeente Middelburg:
  • de heer ir. J.J. Aalberts
  • de heer A.P. Beekman
 • namens de gemeente Veere:
  • de heer drs R.M.A. Molenaar
 • secretaris
  • mevrouw dr J.L. Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. U bent van harte welkom.

 • donderdag 5 juli 2018, aanvang 10.00 uur
 • maandag 10 december 2018, aanvang 11.30 uur

Gemeenschappelijke Regeling

Raadpleeg de Gemeenschappelijke Regeling van het Zeeuws Archief.

/gemeenschappelijke-regeling-2016/

Wet openbaarheid van bestuur

Het Zeeuws Archief ontving in 2013 een Wob-verzoek.

/over-ons/bestuur-zeeuws-archief/wob-verzoek/