Kaart met vlakjes met verschillende kleuren.

Digitaliseren archieven & collecties

Het Zeeuws Archief conserveert en digitaliseert archieven en collecties. Ook voor particulieren die hun archieven en collecties hebben overgebracht naar het Zeeuws Archief.

Niet alleen uitzonderlijke archieven en collecties die van groot landelijk belang zijn, komen in aanmerking voor conservering en digitalisering. Het Zeeuws Archief heeft er bijvoorbeeld voor gekozen archieven en collecties die vaak worden geraadpleegd, als eerste digitaal toegankelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Burgerlijke Stand Zeeland, vanaf 1796/1811. Gegevens uit de openbare akten van de burgerlijke stand zijn tevens doorzoekbaar via de personenzoekmachine Zeeuwen Gezocht.
 • Zeeuwse Mobiele Schutterij, 1830-1839. Gegevens over de militairen zijn tevens doorzoekbaar via het personenzoekmachine Zeeuwen Gezocht.
 • Strafinrichtingen Zeeland, 1809-1973, de inschrijvingsregisters van de verschillende strafrechtinstellingen in Zeeland.
 • Atlassen Hattinga, circa 1750, 421 bladen ‘Atlas van Zeeland’ en ‘Atlas van Staats-Vlaanderen’, samengesteld en getekend, naar eigen opmetingen en deels naar kaarten van anderen door W.T. Hattinga en zijn zonen D.W.C. en A. Hattinga.
 • Admiraliteit te Veere, 1460-1562.
 • Schotse Gemeente te Veere, 1616-1644.

In het programma Digitale Taken Rijksoverheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) digitaliseerde het Zeeuws Archief:

 • Notariële Archieven Zeeland 1796-1842, 1896-1905, 1916-1925.

Particulieren

Eigenaren van archieven en collecties in beheer bij het Zeeuws Archief kunnen deze in opdracht laten digitaliseren. De digitale archiefstukken worden daarna online, via de archiefinventaris, gepubliceerd. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Beeldatlas Zelandia Illustrata I, kaarten en plattegronden, eigendom van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
 • Familiefonds Hurgronje, 1767-2011/2014.
 • Kadaster Zeeland, Kadastrale Plans, 1812-1991.
 • Nederlands Israëlitische Gemeente te Middelburg, voorgangers en opvolger, 1704-1996.

Gedigitaliseerde archieven en collecties

Raadpleeg het overzicht van archieven en collecties van het Zeeuws Archief die volledig digitaal toegankelijk zijn.

www.zeeuwsarchief.nl

Alles in huis

Inmiddels heeft het Zeeuws Archief grote ervaring opgebouwd in het digitaliseren en digitaal toegankelijk maken van archiefstukken. Het Zeeuws Archief heeft alles in huis om het gehele traject van voorbereiding tot online publicatie te verzorgen. Zo wordt voor technisch perfecte scans samengewerkt met fotografisch atelier Art in Print, gehuisvest in het Zeeuws Archief.

Een hoofdrol in het traject is weggelegd voor de voorbereidingsfase en het conserveren van de te fotograferen stukken. Het Zeeuws Archief beschikt over een eigen restauratieatelier en heeft alle expertise in huis om alle stappen zelf te doorlopen.
Lees meer over conserveren in het Zeeuws Archief.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem gerust contact op met Hanneke van Aalst, hoofd Informatie & Kennis

Stuur een mail

Scannen op verzoek

Voor (amateur) historici die archiefstukken uit de collectie van het Zeeuws Archief willen laten digitaliseren, is er de service Scannen op verzoek. Lees meer

/plan-je-bezoek/studiezaal/scannen-op-verzoek/
Logo van het programma Metamorfoze

Digitaliseren met Metamorfoze

Bijzondere digitaliseringsprojecten voert het Zeeuws Archief uit samen met Metamorfoze, nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Lees meer

/expertise-in-archiveren/digitaliseren/digitaliseren-met-metamorfoze/