Nieuwvliet

Nieuwvliet (vroeger “Nieuvliet”, in de volksmond “Sinte Pier”) is een dorp in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen.

Het dorp bestaat in feite uit twee delen: Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad. De voorloper van Nieuwvliet is het verdwenen dorp Sinte-Pier (Sint Pieter), tegenwoordig ook wel Oud-Nieuwvliet genaamd.

Nieuwvliet, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Nieuwvliet:

Het dorp Nieuwvliet, hetgeen even als de gemeente, gewoonlijk Sint Pier genoemd wordt, 2 uur N. 0. van Sluis. Het heeft 32 huizen met ruim 200 inwoners, en is eene nette, regte straat. In het midden der zuidelijke rij huizen, staat eenigzins achterwaarts, de kerk.

Of in de kerk van bet oude dorp ook de Hervormde leer gepredikt is geworden, kan niet worden opgegeven, daar dat dorp in de Spaansche onlusten door watervloeden is verwoest en ontvolkt; het is echter niet onwaarschijnlijk, dat dit tijdens de religionsvrede heeft plaats gehad, omdat dit van de omliggende plaatsen stellig kan gezegd worden. Deze kerk was denkelijk, toen bij rustiger tijden de dijken hersteld werden, onbruikbaar geworden. Volgens overlevering zoude zij aan St. Pieter gewijd zijn geweest. Waarvan ook den, in de wandeling meest gebruikt wordende, naam der gemeente wordt afgeleid.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Nieuwvliet op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Nieuwvliet.


Grotere kaart bekijken