Nieuwvliet-Bad

Nieuwvliet-Bad is een badplaats in de provincie Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. Het ligt in Nieuwvliet (Dorp).

Nieuwvliet-Bad, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Nieuwvliet-Bad grenst aan het natuurgebied de Verdronken Zwarte Polder, een afwisselend landschap van strand, duin en struweel. De Verdronken Zwarte Polder is het leefgebied voor veel unieke vogel- en plantensoorten.

Van der Aa publiceerde over de Zwarte Polder:

De Zwarte Polder liep bij den watervloed van 27 Januarij 1682 geheel onder, maar werd weder bedijkt. Den 12 Januarij 1802 werd bij weder door het zeewater overstroomd en is slechts een klein deel bewaard geworden.

Op eene oude kaart van de gesteldheid des lands, in 1288, vindt men aan den zuidkant van het verdronken Wulpen een polder met van Swarte polder aangeduid. Als deze kaart en al wat er op staat, echt is, dan heeft deze aanleiding gegeven tot de benaming van bovengemelden Zwarte Polder.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 13, A.J. van der Aa, 1851

Lees meer over Nieuwvliet-Bad op Plaatsengids en over de Zwarte Polder in de Encyclopedie van Zeeland.


Grotere kaart bekijken