Oud-Nieuwvliet (verdwenen)

Oud-Nieuwvliet, verdwenen dorp in West Zeeuws-Vlaanderen. Het dorp werd verwoest bij de St.-Felixvloed van 5 november 1530; herstel volgde in 1533. Vermoedelijk is Nieuwvliet in de Tachtigjarige Oorlog ten prooi gevallen aan plundering en brandstichting door soldaten uit Brugge.

Oud-Nieuwvliet, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Oud-Nieuwvliet:

Op kaarten, die de gesteldheid des lands van veel oudere tijden aanduiden, vindt men reeds een dorp Nieuwvliet op den Z. O. kant van het eiland Kadzand. Misschien was dit dorp door de zee verzwolgen en gaf de herinnering daaraan aanleiding, tot de benaming van het tegenwoordige.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Oud-Nieuwvliet in de Encyclopedie van Zeeland.

Oud-Nieuwvliet is nummer 108 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.