Nieuwe openbare akten burgerlijke stand

We wensen je een voorspoedig 2020, 1919, 1944 en 1969! Met ingang van 1 januari 2020 zijn namelijk nieuwe akten van de burgerlijke stand openbaar geworden en online raadpleegbaar. Het gaat om zowel data als scans van de geboorteakten van 1919, de huwelijks- en echtscheidingsakten van 1944 en de overlijdensakten van 1969.

De eerste akte

Als we kijken naar wie het eerst geboren is in 1919 dan komen we uit bij Jacomina Meulmeester in Arnemuiden. Maar haar geboorteaangifte is niet de eerste akte in het geboorteregister van de burgerlijke stand van Arnemuiden. Die eer valt te beurt aan Maria de Ridder. Vader Jacob de Ridder, visser van beroep, stapt 2 januari 1919 naar het stadhuis om zijn dochtertje te laten inschrijven. Ze is 31 december 1918 om 19.00 uur geboren. Een oudejaarskindje. Haar moeder is Clasina van Belzen. In het stadhuis pakt de ambtenaar van de burgerlijke stand het fonkelnieuwe geboorteregister van 1919, want dat van 1918 is op 31 december gesloten. En zo komt het dat Maria’s geboorte in 1918 als eerste vermeld staat in het geboorteregister van 1919.

Om de geboorte van zijn dochter te laten registreren moet vader De Ridder twee getuigen meenemen. Op die tweede januari zijn de vissers Willem van de Gruiter en Blaas van Belzen graag bereid getuige te zijn van de inschrijving van Maria. De ambtenaar van de burgerlijke stand noteert alle gegevens en maakt nog een aantekening in de kantlijn dat 1919 moet worden gelezen als 1918. Vader Jacob en de getuigen Willem en Blaas ondertekenen alle drie de akte en tot slot tekent ook de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarmee is de geboorte van Maria de Ridder officieel vastgelegd.

 

Register burgerlijke stand Arnemuiden, geboorten 1919. Zeeuws Archief, toegang 25

Nieuwjaarskindje

Het eerste Zeeuwse nieuwjaarskindje dat wordt ingeschreven in het nieuwe Arnemuidse geboorteregister van 1919 is Jacomina Meulmeester. Zij is geboren op 4 januari als dochter van Job Meulmeester, visser, en Johanna Vogel. Vader Meulmeester is er snel bij. Nog diezelfde dag gaat hij zijn dochtertje aangeven bij de burgerlijke stand. Hij neemt als getuigen mee de vissers Johannis de Nooijer en Cornelis Meerman. Op de eerste pagina van het nieuwe register, onder de geboorteakte van de in 1918 geboren Maria de Ridder, vult de ambtenaar van de burgerlijke stand de tweede geboorteakte in. Hij noteert de gegevens van Jacomina Meulmeester, de namen van de ouders en de getuigen, hun beroepen en het adres waar Jacomina ’s morgens om 5 uur ter wereld kwam. Vader Job, getuigen Johannis en Cornelis en de ambtenaar van de burgerlijke stand plaatsen hun handtekening onder de akte. Daarmee is de inschrijving van Jacomina Meulmeester bekrachtigd.

Ambtenaar

Wie was nu die ambtenaar van de burgerlijke stand die Maria en Jacomina inschreef  in het geboorteregister van 1919? Dat was niemand minder dan de burgervader zelf! Frans Blok (Rilland-Bath 1889 – Axel 1941) was bij Koninklijk Besluit van 3 september 1918 benoemd tot burgemeester van Arnemuiden. In 1921 vertrok hij naar Axel om daar het burgemeestersambt te vervullen. In de collectie van het Genealogisch Centrum Zeeland is een reproductie van een portret van Frans Blok opgenomen. Deze man heeft de vaders De Ridder en Meulmeester de hand gedrukt en gefeliciteerd met de geboorte van hun dochters. Hij heeft hen ongetwijfeld ook “veel heil en zegen” in het nieuwe jaar 1919 toegewenst!

Zoeken naar personen

Zelf zoeken naar personen in Zeeuwen Gezocht

Bevolkingsregistratie vanaf 1796/1811 – Zoekgidsen.

Handige zoektips voor Zeeuwen Gezocht.

Zoekgids over de burgerlijke stand.

Alle Zoekgidsen ‘Familiegeschiedenis’.