Archiefwinkel

Het Zeeuws Archief biedt een kleine maar fijne selectie van literatuur, naslagwerken en aanverwante artikelen te koop aan. Alle artikelen zijn verkrijgbaar in het Zeeuws Archief. Op deze pagina worden enkele artikelen getoond met een toelichting.

Speurtochten door Middelburg

Wandelroutes door een levend geschiedenisboek Overal waar je loopt, overal waar je kijkt, is geschiedenis. Ieder huis, iedere straat, iedere wijk heeft zijn eigen verhaal. Vaak zijn die verhalen al eeuwen oud en soms zijn ze wat recenter. Elk verhaal is het waard om verteld te worden.

Geschiedenis van Zeeland

De nieuwe provinciale geschiedschrijving zal uiteindelijk vier boeken omvatten. Het eerste deel is 14 september 2012 verschenen.

Resolutiën Admiraliteit van Zeeland 1584-1609

De besluiten of ‘resolutiën’ van het Zeeuwse marinebestuur zijn met deze bronnenpublicatie voor het eerst goed toegankelijk geworden, niet in de laatste plaats door de uitgebreide index.

Hop en gerst veredeld

De geschiedenis van bierbrouwerijen en de bierhandel in de 19e en 20e eeuw in Middelburg. Tevens leidraad voor onderzoek naar andere bedrijven, binnen en buiten Zeeland.

Borsele Bourgondië Oranje

Gerenommeerde auteurs laten hun licht schijnen over de verdeling van rechten en bezittingen op Walcheren. Wie hadden het voor het zeggen, en vooral: waarom?

Stae m’n bovenmusse goed?

Foto's en verhalen van de laatste dertig Arnemuidse vrouwen die streekdracht dragen.