Stadswandeling De Verdwenen Stad

Een wandeling langs verdwenen monumenten en andere onzichtbare bouwwerken in Middelburg is nu verschenen als gidsje en te koop bij boekwinkel De Drvkkery en bij het Zeeuws Archief in Middelburg.

Het idee voor de wandeling is van het Zeeuws Archief dat de wandeling bedacht voor een open dag.

Stadswandeling De Verdwenen Stad naar het idee van het Zeeuws Archief

In 2017 organiseerde het Zeeuws Archief een open dag over het verdwenen Middelburg. Op allerlei manieren konden bezoekers de verdwenen stad (her)ontdekken. Ook bedacht het Zeeuws Archief een stadswandeling langs verdwenen monumenten en andere onzichtbare bouwwerken.

De belangstelling voor de wandeling was groot. Zo groot zelfs dat boekwinkel De Drvkkery de wandeling heeft uitgegeven als gidsje. Peter Sijnke, historicus en oud-stadsarchivaris, schreef de tekst, de historische beelden zijn afkomstig uit de collecties van het Zeeuws Genootschap en het Zeeuws Archief. De Walcherse Archeologische Dienst en Erwin Veldman van DigiWorld 3D stelden de reconstructie van de Westmonsterkerk op de Markt beschikbaar. De Drvkkery en het Zeeuws Archief verzorgden de actuele foto’s.

Toen & Nu

De historische en actuele foto’s in de stadswandeling brengen het verdwenen Middelburg in beeld.

  • De Dam in Middelburg met de Graan- of Korenbeurs, ca 1910. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata P-1661

  • De Dam in Middelburg met de reconstructie van de Graan- of Korenbeurs, 2018. Zeeuws Archief, foto: Roosanne Goudbeek

    De wandeling is voor € 2,95 te koop bij De Drvkkery in Middelburg en het Zeeuws Archief. Stuur een e-mail om te bestellen