Van de Perre & Planetarium

Johan Adriaen van de Perre, de naamgever van het Van de Perrehuis, zetel van het Zeeuws Archief, en zijn planetarium zijn het onderwerp van twee boeken. Hoewel decennia geleden verschenen zijn ze nog altijd actueel.

In een grote, witte hal met een marmeren vloer, staat een houten planetarium.
Hal met planetarium in het Van de Perrehuis. Foto: Aart van Belzen, 2012

Johan Adriaen van de Perre (1738-1790) was een man van zijn tijd, de Verlichting, en van tot de verbeelding sprekende liefhebberijen, waarvan het planetarium een goed voorbeeld is.

Het planetarium werd in zijn opdracht gebouwd en staat tegenwoordig in de marmeren hal van zijn huis in Middelburg. Ook dit huis, een stadspaleis, werd voor hem en zijn vrouw gebouwd. Nu is het de huisvesting van het Zeeuws Archief.

Twee boeken liggen naast elkaar.
Huib Zuidervaart publiceerde over regent J.A. van de Perre en diens planetarium.

Wetenschapper Huib Zuidervaart publiceerde al in 1982 en 1983 over Johan Adriaen van de Perre. Hij schreef een portret van de Zeeuwse regent en publiceerde daarnaast samen met H. Hoitsma een boek over Van de Perres planetarium. Beide werken geven een schat aan informatie en zijn te koop in het Zeeuws Archief.

Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790)

Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen

  • verschenen in Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1983
  • 169 pagina’s + 12 pagina’s met afbeeldingen
  • softcover
  • prijs € 7,50

Een Zeeuws planetarium

  • verschenen in Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1982
  • 148 pagina’s + 16 pagina’s met afbeeldingen
  • softcover
  • prijs € 7,50

Stuur een e-mail om te bestellen