Koninklijke Maatschappij De Schelde

De Koninklijke Maatschappij De Schelde werd in 1875 opgericht met als doelstelling het bouwen en repareren van schepen, machines en ketels. In de 20e eeuw bouwde De Schelde ook bruggen, vliegtuigen, autobussen en aluminiumproducten als kozijnen.

Naast notulen, bouwopdrachten en beheer van eigendommen bevat het archief tienduizenden foto’s en bouwtekeningen.

  • De foto’s zijn ondergebracht bij de Beeldbank
  • De bouwtekeningen zijn ondergebracht in de series marinescheepsbouw, koopvaardij- en utiliteitsbouw, machine- en ketelbouw en gebouwen.
  • De bestekken van schepen en/of ketels en machines (toegang 7542 en deels 7214).
  • De overige bescheiden vindt u in het directie-archief (toegang 7214).
  • Het archief bevat weinig gegevens betreffende het in dienst zijnde geweest personeel. Bij Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen berust een summiere personeelskaartenadministratie.

Het bouwtekeningenarchief is nog niet geheel ontsloten en gedigitaliseerd. De tekeningen van de marinescheepsbouw (toegang 7532) en machine- en ketelbouw (toegang 7506) vormen hier een uitzondering op. Deze tekeningen en voor een deel die van de koopvaardijscheepsbouw (toegang 7533), zijn inmiddels digitaal beschikbaar.

Van de overige papieren documenten zijn een aantal brievenboeken (toegang 7214 inv.nrs. 302-305), bestekken van schepen, machines en ketels (toegang 7542) en het Memoriaal van de Marine geschreven door B.J. Tideman (toegang 7214 invr. 1804) digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van de beeldbestanden (circa 32.300 stuks) gedigitaliseerd en via de Beeldbank te zien.

Archief van De Schelde

Raadpleeg de online archiefinventaris

hdl.handle.net

Memoriaal van de Marine

Raadpleeg online het Memoriaal van de Marine geschreven door B.J. Tideman

hdl.handle.net

Scheepsbestekken en andere bestekken

Raadpleeg de inventaris met bestekken van schepen of machines en ketels vervaardigd door de Kon. Mij. De Schelde in de periode 1881-1950

hdl.handle.net

Dokregisters

De dokregisters van De Schelde zijn onderdeel van het archief Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen over de periode 1911-2002.

hdl.handle.net

Onderstaande archiefinventarissen zijn in bewerking en daardoor nog niet online raadpleegbaar.

Fotoalbums

Archiefinventaris van de fotoalbums van de Koninklijke Maatschappij De Schelde uit 1924 en uit de periode 1950-2006.

hdl.handle.net

Documentatie over De Schelde

Catalogus van de collectie documentatie Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) Vlissingen over de periode 1875-1997.

hdl.handle.net