Engelse gemeente

In Middelburg en Vlissingen werden omstreeks 1590 Engelse gemeenten opgericht, behorende tot de Anglicaanse kerk, die in 1534 was ontstaan.

In Middelburg waren vanaf de late Middeleeuwen Engelse kooplieden actief zoals de Merchant Adventurers, terwijl in Vlissingen in de jaren na de val van Antwerpen in 1585 een Engels garnizoen was gelegerd.

Veere onderhield nauwe handelsbetrekkingen met Schotse kooplieden. In deze plaats heeft dan ook een Schotse gemeente bestaan.

De Anglicaanse kerk had vele rituelen van de rooms-katholieke kerk gehandhaafd, maar de verschillende Engelse gemeenten in de Republiek sloten zich aan bij het gereformeerde protestantisme. In 1645 werden de Engelse gemeenten in Middelburg en Vlissingen ingelijfd bij de Classis Walcheren van de Nederduits gereformeerde kerk.

In 1922 zijn de Engelse gemeenten opgeheven.

Engelse gemeente te Middelburg

Raadpleeg de inventaris van het archief van de Engelse gemeente te Middelburg.

www.archieven.nl

Merchant Adventurers

Bekijk zoekgids