Schepen met grote hijskranen.

De Deltawerken

De Deltawerken zijn de grote afsluitingswerken die voortkomen uit het Deltaplan en zijn vastgelegd in de Deltawet. Het grootste deel van de Deltawerken is uitgevoerd door de Deltadienst. Tegelijkertijd werden enkele andere grote waterstaatkundige werken in het Deltagebied uitgevoerd die direct of indirect uit het Deltaplan voortkomen of er nauw mee samenhangen.

Werken

De Deltawerken zelf bestonden uit:

 • Stormvloedkering Hollandse IJssel (1954-1958)
 • Zandkreekdam (1957-1960)
 • Veerse Gatdam (1958-1961)
 • Grevelingendam (1958-1965)
 • Volkerakwerken (1955-1977)
 • Haringvlietdam (1956-1972)
 • Brouwersdam (1963-1972)
 • Stormvloedkering Oosterschelde (1967-1986)

Als gevolg van de bouw van de Stormvloedkering Oosterschelde moest de waterhuishouding achterin de Oosterschelde geregeld worden door een aantal dammen en sluizen: de Compartimenteringswerken. Hiertoe behoren:

 • Philipsdam (1976-1987)
 • Oesterdam (1977-1988)
 • Markiezaatskade (1980-1983)
 • Bathse Spuikanaal en Spuisluis (1980-1987)

Enkele andere grote waterstaatkundige werken die tegelijkertijd met de Deltawerken werden uitgevoerd of als vervolg hierop werden en worden aangelegd zijn:

 • Schelde-Rijnverbinding (1967-1976)
 • Zeelandbrug (1963-1965)
 • Maeslantkering (1989-1997)
 • Westerscheldetunnel (1997-2002)

Een ander afsluitingswerk dat wel in de Deltawet wordt genoemd maar niet door de Deltadienst is uitgevoerd, was de uitvoering van de Lauwerszeewerken (1961-1968)