Zeeuws Archief in 'Het water komt'

Het Zeeuws Archief is te zien in de 4e aflevering van ‘Het water komt’, de succesvolle tv-serie van de NTR over de watersnoodramp van 1953 en de gevolgen. De aflevering wordt vrijdag 27 januari uitgezonden op NPO2 om 20.30 uur.

Bij de ramp verloren 1836 inwoners het leven nadat in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 de dijken braken als gevolg van een zware storm en springtij. Via 67 dijkgaten en met een verlies van 200 kilometer dijken, overstroomden delen van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ternauwernood werd voorkomen dat het water de Randstad bereikte.

Pijlers in aanbouw in een bouwdok: tussen de pijlers de schaftketen van het personeel, de uitvoering en de directie, ca 1983. Foto: Johan Berrevoets (1928-2014). Zeeuws Archief, Fotoarchief J.D.C. Berrevoets, nr BE-0196.

Delta Archieven

Om Nederland voor dergelijke rampen in de toekomst te behoeden ontwierp de speciaal daartoe opgerichte Deltacommissie het Deltaplan. De ontwikkeling van het Deltaplan en de uitvoering ervan zijn vastgelegd in de archieven van de Deltadienst. Unesco Nederland plaatste de archieven in 2022 op de nationale erfgoedlijst voor documentaire werken. Het Zeeuws Archief beheert de archieven van de Deltadienst.

Het water komt

Winfried Baijens presenteert de vierdelige documentaireserie Het water komt van de NTR. De vier documentaires brengen met archiefmateriaal en indringende ooggetuigenverslagen in kaart hoe de ramp zich kon voltrekken, hoe van tevoren onvoldoende werd geanticipeerd op het dreigende gevaar en wat we hebben geleerd van de ramp. Maar hébben we wel voldoende geleerd? Winfried Baijens, opgegroeid in Philippine, neemt de kijkers mee terug in de tijd en mee vooruit in de toekomst.

Gids in jaren ’80

Een filmploeg staat op een loopbrug, op de achtergrond is een pijler in het water te zien.
Opnamen op Neeltje Jans voor het tv-programma ‘Het water komt’ met rechts Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief.

Van meet af aan konden de Deltawerken rekenen op een grote belangstelling bij het publiek. Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, werkte begin jaren ’80 van de 20e eeuw als gids op het eiland Neeltje Jans in de Oosterschelde. Bussen vol toeristen kwamen naar het werkeiland om de bouw van de Oosterscheldekering te zien.

Een bijzonder archiefstuk uit de begintijd van het Deltaplan is de enorme wandkaart van bijna 3 x 4 meter met de voorgestelde, te bouwen dammen. Deze kaart werd gebruikt bij de behandeling van de Deltawet op 29 oktober 1957 in de Tweede Kamer.

Terugkijken

Kijk de afleveringen van 'Het water komt' terug op de website van de NTR

www.ntr.nl
logo Unesco Memory of the World

Delta Archieven op erfgoedlijst Unesco

Lees meer over de Delta Archieven en de plaatsing op de erfgoedlijst van Unesco Nederland

/delta-archieven-op-erfgoedlijst-unesco/