Album met vroege foto's van Middelburg

Het Zeeuws Archief heeft in 2008 dankzij de Vrienden van het Zeeuws Archief een album met vroege foto’s – stadsgezichten van Middelburg – verworven.

Het gaat om een album met 60 foto’s van Middelburg en één foto van Domburg, verzameld tussen 1856 en 1876.

Praalwagen van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) gebouwd voor de optocht tijdens de ‘spoorwegfeesten’.

Veel foto’s laten ‘hoogtepunten’ zien uit de economische geschiedenis van Middelburg, zoals een serie van de allegorische optocht gehouden tijdens de ‘spoorwegfeesten’ op 9 en 10 juli 1867 in Middelburg. Dat jaar werd eindelijk een begin gemaakt met de aanleg van de kanaal-, haven- en spoorwegwerken. De praalwagens in de optocht verbeeldden onderwerpen uit de Zeeuwse geschiedenis.

Andere onderwerpen die in het album aan bod komen zijn de aanleg en opening in 1867 van het droogdok Prins Hendrik op de Dam (foto hierboven), de bouw van het station en de ijzeren voetgangersbrug over het spoor, de stationsbrug over het Kanaal door Walcheren en de stoomoliemolen aan het Molenwater. Ook bouwwerken die door de ‘vooruitgang’ het veld moesten ruimen zijn aanwezig, zoals de Vlissingse Poort die plaats moest maken voor de aanleg van het Kanaal door Walcheren.

    Verder bevinden zich in het album foto’s van bedrijvigheid in de stad, aan de Dwarskaai met het huis De Steenrotse, in de Lange Delft en op de Grote Markt, – stuk voor stuk stadsgezichten die door de Tweede Wereldoorlog een metamorfose hebben ondergaan.

    Lees meer over de zeldzame foto’s in het album in de Zeeuws Archief Nieuwsbrief nr 37, maart 2008.

    Album met vroege foto's van Middelburg

    Het album en de stadsgezichten zijn onder inventarisnummers 380 en 381 opgenomen in de Verzameling Beeld en Geluid. Raadpleeg de inventaris van de verzameling

    www.zeeuwsarchief.nl