Huisregels studiezalen

In onze studiezalen is het rustig en stil. We vragen je rekening te houden met anderen en om onze huisregels in acht te nemen.

Voordat je naar de studiezaal gaat

 • De studiezaal is op vertoon van een bezoekerspas gratis toegankelijk;
 • Deze bezoekerspas is persoonsgebonden en neem je bij elk bezoek aan de studiezaal mee;
 • Om een bezoekerspas aan te laten maken heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit kan een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs (voorzien van foto en niet ouder dan 10 jaar) zijn;
 • Wij registreren diverse persoonsgegevens. In ons privacyreglement kan je nalezen hoe wij om gaan met het beheer van persoonsgegevens.

In de studiezaal

 • Laptop, schrijfblok, fototoestel en pen of potlood zonder gum mag je meenemen naar de studiezaal;
 • Berg jassen en tassen op in de garderobe. Hier staan kluisjes waar je gratis gebruik van kunt maken. Toch een tas nodig? Koop een doorzichtig exemplaar bij de receptie;
 • Mobiele telefoons mogen mee naar binnen als het toestel op stil of trilstand staat. Bellen in de studiezaal is niet toegestaan;
 • Eten en drinken mag niet worden meegenomen naar de studiezaal;
 • Overleg met andere bezoekers kan buiten de studiezaal;
 • Openbare archiefstukken mogen gefotografeerd worden. Voor kopieën van beperkt openbare stukken, zie Inzage in beperkt openbaar archief;
 • Afgezien van een hulphond worden huisdieren niet toegelaten.

Inzage in archiefstukken

 • Het aanvragen van originelen kan van te voren thuis of in de studiezaal;
 • We leggen maximaal drie stukken tegelijk op tafel, ook als er meer zijn aangevraagd;
 • Originelen mogen alleen op de genummerde tafels ingezien worden;
 • Als een origineel stuk is gedigitaliseerd én de scans zijn online te raadplegen, dan geven wij het origineel niet meer ter inzage in de studiezaal.

Gebruik van archiefstukken

Archiefstukken zijn kwetsbaar en uniek; om er voor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de archiefstukken vragen we je om de volgende punten in acht te nemen.

 • Was je handen voor en na het raadplegen van archiefstukken. Bevochtig je vingers niet voor het omslaan van pagina’s;
 • Draag speciale handschoenen als dit door studiezaalmedewerkers wordt gevraagd. Deze handschoenen liggen bij de studiezaalbalie;
 • Zorg dat archiefstukken zoveel mogelijk plat op tafel liggen. Leun niet op de stukken. Gebruik leeskussens of loodveters als dit het raadplegen vergemakkelijkt. Je kan de studiezaalmedewerkers om advies vragen;
 • Plaats geen andere spullen op de originele stukken (laptop, schrijfblok, telefoon, fototoestel, etc.);
 • Laat de stukken zoals ze zijn. Verwijder geen labels of nietjes. Verander de samenstelling en/of volgorde van de stukken niet;
 • Maak aantekeningen op een eigen schrijfblok, laptop of tablet;
 • Zet archiefdozen nooit op de grond.

Fotograferen van archiefstukken

 • Archiefstukken zonder openbaarheidsbeperking mag je (zonder flits) fotograferen;
 • Bouwtekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd; je mag foto’s maken van een bouwtekening als de foto alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt;
 • Zie  Inzage in beperkt openbaar archief voor informatie over het al dan niet mogen fotograferen van beperkt openbare archiefstukken;
 • Wil je gemaakte foto’s van archiefstukken publiceren? Let op de auteursrechten. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen.

Bij een calamiteit

Voor ieders veiligheid vragen we je om bij calamiteiten altijd de instructies van de bedrijfshulpverleners op te volgen.

Servicenormen

Het Zeeuws Archief heeft servicenormen opgesteld, hierin is vastgelegd wat je van ons mag verwachten ten aanzien van dienstverlening.

/plan-je-bezoek/studiezaal/uitleg-over-de-studiezaal/servicenormen/