Oud schrift leren lezen

Leren transcriberen is een kwestie van oefenen. Een cursus voor beginners of voor gevorderden kan daarbij op weg helpen.

Oud schrift leren lezen kan onder andere bij het Zeeuws Archief via www.volksuniversiteitzeeland.nl.

Nut van kennis van oud schrift

Voor historici inclusief amateurhistorici is kennis van oud schrift noodzaak of op zijn minst een pre. Genealogen raadplegen vaak doop-, trouw- en begrafenisregisters en andere bronnen die met de hand zijn geschreven en zij hebben dus ook baat bij het kunnen lezen van oud schrift.

We komen tegenwoordig steeds minder in aanraking met handschrift. Daardoor kost het lezen moeite. Dat geldt in het bijzonder voor ongewone schriftvormen. Door cursussen te volgen en te oefenen kan men vaardigheid krijgen in het lezen van oud schrift.

Transcriberen online

Tegenwoordig zijn er instellingen die aan belangstellenden de mogelijkheid bieden online transcriptiewerk te doen. Een voorbeeld is het project Zee(uw)post van ZB | Planbureau en Bibliotheek.

Ook het Zeeuws Archief werkt aan een voorziening om aan belangstellenden de mogelijkheid van transcriberen online aan te bieden.

Oud schrift leren lezen

Regelmatig bieden de Zeeuwse Volksuniversiteit en het Zeeuws Archief cursussen aan voor beginners en voor gevorderden.

Ook op internet zijn cursussen oud schrift te vinden, zoals de websites Geneaknowhow en Wat staat daer.

Literatuur

Er zijn veel boeken verkrijgbaar die informatie over oud schrift bevatten en waarin voorbeelden staan waarmee men zelf kan oefenen. Enkele titels:

  • Bogtman, W. Het Nederlandsche handschrift in 1600 (Haarlem: W. Bogtman 1933)
  • Glopper-Zuijderland, C.C. de, Oud schrift 1400-1600 Cahiers Oud Schrift (Centraal Bureau voor Genealogie: Den Haag 1997)
  • Gouw, J.L. van der, Oud schrift in Nederland (Alphen aan den Rijn 1978)
  • Hollestelle, L.M. e.a. (red.) Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken (Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman 1998)
  • Roks, Truus Oud schrift in Limburg – les- en oefenboek voor het leren lezen van oude handschriften (Zutphen: Walburg Pers verbeterde herdruk 2011).