Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) is op 20 december 1988 opgericht. De stichting heeft ten doel een fonds te vormen voor het doen verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek betreffende Zeeland, en het verspreiden van onderzoeksresultaten door middel van publicaties, tentoonstellingen en dergelijke. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het interesseren van sponsors en subsidiegevers.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de SHOZ per 31 december 2017 is als volgt:

 • mevrouw N. van der Ploeg
 • mevrouw J.L. Kool-Blokland (secretariaat)
 • de heer J.P.C. van Hoven (voorzitter)
 • de heer H.S.C. Snijders (penningmeester)
 • de heer P.J. Moree
 • de heer P.W. Sijnke

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld en indien van toepassing alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vergaderingen

Het bestuur van de Stichting Historisch Onderzoek heeft in 2017 vier keer vergaderd. In deze vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

 • vaststelling jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016
 • het uit te brengen boek ‘Middelburg, het gezicht van de stad’
 • het organiseren van een boekpresentatie
 • de uit te brengen biografie van Jacob Hendrik Schorer
 • de verkenning van het eventueel uitbrengen van een boek over de geschiedenis van Zierikzee

Activiteiten in 2017

De activiteiten van de stichting met betrekking tot het onderzoek in het verslagjaar 2017:

 • De SHOZ heeft gesprekken gevoerd met o.a. de eindredacteur om de uitgave van ‘Middelburg, het gezicht van de stad’ in goede banen te leiden. Het boek is gepubliceerd en gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het oude Stadhuis op 1 november 2017, georganiseerd door de SHOZ.
 • In 2017 heeft de SHOZ besloten om een biografie van Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), burgemeester van Middelburg en eerste gouverneur van Zeeland uit te brengen. Een groot aantal fondsen is aangeschreven en het benodigde bedrag is uiteindelijk gehaald. De auteur heeft de opdracht gekregen om deze biografie te schrijven. De bedoeling is dat het boek in het najaar 2018 wordt gepresenteerd.
 • Er hebben eind 2017 verkennende gesprekken plaatsgevonden om een eventueel boek uit te brengen over de geschiedenis van Zierikzee. Dit wordt nog nader onderzocht.