Stichting Historisch Onderzoek Zeeland

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland stimuleert wetenschappelijk historisch onderzoek over Zeeland.

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland heeft ten doel een fonds te vormen voor het doen verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek betreffende Zeeland, en het verspreiden van onderzoeksresultaten door middel van publicaties, tentoonstellingen en dergelijke. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het interesseren van sponsors en subsidiegevers.

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) werd 20 december 1988 opgericht.

Publicaties

De SHOZ heeft verschillende publicaties mede mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld:

Zierikzee, acht eeuwen stad

800 jaar stadsrechten vormde de aanleiding tot de verschijning van Zierikzee, acht eeuwen stad.

Zierikzee, acht eeuwen stad behandelt de geschiedenis van Zierikzee, van vroegmiddeleeuwse nederzetting tot 21e-eeuwse stad.

Zierikzee, acht eeuwen stad is verschenen ter gelegenheid van 800 jaar stadsrechten.

 • verschenen in 2021 bij uitgeverij Het Paard van Troje

Jacob Hendrik Schorer

Jacob Hendrik Schorer (1760-1822) bevond zich in het brandpunt van de bestuursmacht.

Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), een Zeeuwse bestuurder in crisistijd vertelt de geschiedenis van Middelburg in de Bataafse en Franse Tijd. Schorer was telg uit een regentengeslacht en maakte al deel uit van het stadsbestuur onder het oude bestel, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1814 nodigde de nieuwe Koning, Willem I, hem uit Gouverneur oftewel Commissaris des Konings van Zeeland te worden.

Het boek is geschreven door Jan Zwemer en is verschenen als deel 19 in de reeks Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

 • verschenen in 2020 en uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Middelburg

Op de omslag van het boek het beroemde 17e-eeuwse schilderij van het havenkanaal van Middelburg.

Geschiedenis van een meer dan duizend jaar oude stad, die zich dankzij de ligging in de Scheldedelta kon ontwikkelen tot een dynamische handelsplaats met een rijk cultureel leven.

Het boek is geschreven door Jeanine Dekker en verschenen ter gelegenheid van de viering van 800 jaar stadsrechten van Middelburg.

 • verschenen in 2017 bij uitgeverij Den Boer | De Ruiter

Geschiedenis van Zeeland

De 4-delige reeks Geschiedenis van Zeeland in cassette.

Geschiedenis van Zeeland is een compleet overzicht van de Zeeuwse historie. De vierdelige reeks is verschenen ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van de provincie Zeeland in 2014. De uitgave kwam tot stand met de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland en het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht.

 • 4 delen, cassette
  • deel 1, prehistorie-1550
  • deel 2, 1550-1700
  • deel 3, 1700-1850
  • deel 4, 1850-2000
 • verschenen in 2014 bij uitgeverij WBooks

Goed doel

De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan de Stichting (gedeeltelijk) als goed doel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting hoeft geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over schenkingen of erfenissen. Het RSIN/fiscaal nummer van SHOZ is: 008794765

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de SHOZ per 31 december 2017 is als volgt:

 • de heer Mr. M.M. Steenbeek (voorzitter)
 • de heer P.J. Moree (penningmeester)
 • de heer G. Gunter
 • de heer P.W. Sijnke
 • mevrouw J.L. Kool-Blokland (secretariaat)

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld en indien van toepassing alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Jaarverslag

Contact

Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ)

Stichting Historisch Onderzoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41114356. IBAN: NL 11 INGB 0000 1494 93