Oplossing paleopuzzel

Het Zeeuws Archief is sinds augustus 2018 aangesloten bij de online oefentool voor paleografie Wat staat daer? Ter gelegenheid van dat heugelijke feit schreef het een prijsvraag uit die liep tot 5 november 2018. De prijswinnaars hebben inmiddels bericht gehad, dus de oplossing kan nu worden bekend gemaakt.

‘Wat staat daer?’ is een handige website voor genealogen en voor (beginnende) onderzoekers en studenten die het lezen van oude handschriften willen oefenen. Uit de collecties van het Zeeuws Archief zijn twaalf teksten toegevoegd om mee te oefenen én zestien Zeeuwse plaatsnamen. Ter gelegenheid van de aansluiting van het Zeeuws Archief bij ‘Wat staat daer?’ is een prijsvraag uitgeschreven.

De prijsvraag bestond uit het maken van een transcriptie van een tekst afkomstig uit het archief van de rederijkerskamer van Veere. Zeeuws Archief, archief Kamer van Retorica ‘Missus scholieren’, inv.nr 20

Oplossing

Oplossingen konden tot 5 november 2018 worden ingestuurd. In totaal stuurden 34 mensen inzendingen binnen. Daarvan waren er drie die geheel volgens de transcriptie van het Zeeuws Archief gemaakt:

  1. op de Rittori kaamer binen Veere
  2. Den 7 Januwaarij 1794
  3. O broeders wilt nu maar Gedenken
  4. Dat Wij hier komen op dese zaal
  5. ik oop den heemel Wil onschen
  6. Dat weij leeven vrolijk in dat aan
  7. Gevangeiaar

Hoewel het een gemakkelijke tekst leek, zaten er toch wat lastige dingen in. Deze nieuwjaarswens van een rijmende rederijker is geschreven op een los stukje papier en is waarschijnlijk een probeersel. In regel 5 staat een Zeeuws woord (‘oop’ in plaats van hoop) en in diezelfde regel staat op het eind ‘onschen’. Vermoedelijk heeft hij willen schrijven: ‘ons schenken’, maar dat staat er niet.

Veel ingestuurde transcripties begonnen met een hoofdletter; Op (eerste woord regel 1). Ongeveer een gelijk aantal transcripties had een hoofdletter W en een kleine letter w aan het begin van het tweede woord in regel 4. Ook ‘dese zaal’ in regel 4 en ‘Gevangeiaar’ in regel 5 werd in de oplossingen zowel aan elkaar als los geschreven.

De drie prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Zij ontvangen een stripboek over de geschiedenis van Zeeland.

Alle inzenders: veel dank voor jullie transcripties!

Zeeuws Archief sluit aan bij 'Wat staat daer?'

/zeeuws-archief-sluit-aan-bij-wat-staat-daer/

Wat staat daer

Online oefentool voor paleografie

watstaatdaer.nl