Leerling Nehalennia maakt werkstuk over chirurgijnsjournaal

“Daarover ga ik mijn profielwerkstuk maken!” Annebel Soffers, eindexamenleerling van Nehalennia Scholengemeenschap in Middelburg, reageerde enthousiast aan het eind van haar bezoek aan het Zeeuws Archief om zich te oriënteren op een Zeeuws onderwerp voor haar profielwerkstuk. Zij verdiepte zich in het journaal van scheepschirurgijn Petrus Couperus, dat hij bijhield tijdens zijn reis op het slavenschip de Eenigheid (1761-1763).

Annebel Soffers, leerling van de Nehalennia Scholengemeenschap Middelburg

Annebel Soffers, leerling van de Nehalennia Scholengemeenschap Middelburg, presenteerde eind februari 2017 haar profielwerkstuk Geneeskunde. Middelburgse Commercie Compagnie.

Hierin doet ze verslag van haar onderzoek naar de behandeling van zieke bemanningsleden en zieke Afrikaanse gevangenen. Ze gebruikte daarvoor het scheepschirurgijnsjournaal van Petrus Henricus Couperus, dat hij van 1761-1763 bijhield aan boord van het slavenschip de Eenigheid. Het Zeeuws Archief beheert het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, waarin dit journaal zich bevindt.

Onderzoek naar behandeling patiënten op slavenschip de Eenigheid 1761-1763

Annebel wilde onderzoeken of zieke bemanningsleden en zieke Afrikaanse gevangenen aan boord van de Eenigheid op dezelfde manier werden behandeld of dat er verschil tussen de behandeling van beide groepen patiënten was. Dat onderzoek heeft ze grondig aangepakt aan de hand van drie deelvragen: hoe werden zieke bemanningsleden behandeld, hoe werden zieke Afrikanen behandeld en was er verschil in het percentage genezen/overlevende patiënten van de bemanning en de Afrikanen, en zo ja, hoe is dat verschil te verklaren.

Lees het verslag van het interview met Annebel over haar onderzoek.

/educatie-en-exposities/werkstukken/het-zeeuwse-slavernijverleden/profielwerkstuk-geneeskunde-mcc-annebel-soffers-nehalennia-2017