Help thuis mee de bevolkingsregisters van Walcheren (1812-1900) in te voeren

Het Zeeuws Archief zoekt vrijwilligers om de bewoners van Walcheren uit de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer meehelpen om gegevens uit archiefstukken in te voeren via het online platform ‘Vele Handen’. Het gaat om gegevens uit de bevolkingsregisters van Walcheren (1812-1900). Het project ‘Wonen op Walcheren’ start vandaag, dinsdag 31 januari 2017.

De resultaten worden gepubliceerd in de Zeeuws Archief personendatabase Zeeuwen Gezocht met meer dan 8 miljoen persoonsgegevens.

De bevolkingsregisters van Walcheren behoren tot de vroegste van Nederland. Al vanaf 1812 werd in Zeeland per adres geregistreerd wie er woonden, waarheen de bewoners verhuisden en wat hun beroepen waren.

Van Aagtekerke tot Zoutelande

Vanaf vandaag, dinsdag 31 januari 2017, kunnen vrijwilligers aan de slag met de Walcherse bevolkingsregisters uit het Zeeuws Archief over de periode 1812-1900: Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Kleverskerke, Koudekerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande.
De gegevens over Koudekerke zijn al toegankelijk gemaakt in het proefproject dat vorig jaar is afgerond. Lees meer over de bewoners van Koudekerke in 1826-1900. De bevolkingsregisters van Middelburg zijn als gevolg van de oorlog verloren gegaan.

Bron voor wonen, werken en leven op Walcheren

Het overzicht van personen per adres geeft informatie over gezinssamenstelling en huishouding. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen – van dienstbode tot grootgrondbezitter, van loonwerker tot kleine zelfstandige. Daarmee zijn deze registers een bijzonder rijke bron voor het leven op Walcheren in de 19e eeuw. Zij maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen, werken en leven op Walcheren mogelijk.

Hoe kan ik meedoen?

Belangstellenden kunnen een account aanmaken op www.velehanden.nl en kiezen voor het project ‘Wonen op Walcheren’. Vervolgens worden scans getoond uit de bevolkingsregisters. Deelnemers kunnen zelf bepalen uit welke periode (voor of na 1850) zij gegevens uit de scans online gaan invoeren.
Na controle en voltooiing van de registers worden de ingevoerde gegevens samen met de scans gepubliceerd op www.zeeuwsarchief.nl, www.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl.

VeleHanden is een platform waarop alle Nederlandse archieven scans van archiefstukken kunnen aanbieden en waar alle gebruikers van archieven kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken ervan. Via deze vorm van crowdsourcing zijn reeds tal van projecten gerealiseerd.

Veel gestelde vragen

Bij het crowdsourcingproject Wonen op Walcheren heeft het Zeeuws Archief een lijst van veel gestelde vragen gemaakt.

In een uitspanning te Domburg. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, Collectie C.J. Vreeke 1201
In een uitspanning te Domburg. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, Collectie C.J. Vreeke 1201