Bewoners Koudekerke (1826-1900) in Zeeuwen Gezocht

Vrijwilligers binnen en buiten Nederland hebben met succes gegevens van inwoners van Koudekerke op Walcheren ingevoerd in een online database. Dat deden zij thuis via internet. Het Zeeuws Archief begon 24 november 2015 met dit crowdsourcingproject. De resultaten zijn vanaf vandaag, 9 februari 2016, raadpleegbaar via de database Zeeuwen Gezocht. Gekeken wordt of later dit jaar het project een vervolg kan krijgen met de andere bewoners van Walcheren uit de periode 1826-1900.

Wie woonden tussen 1826 en 1900 op Walcheren? Wat deden de eilandbewoners voor de kost? Het Zeeuws Archief te Middelburg startte in november 2015 een crowdsourcingproject om de bewoners van Walcheren in de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kon thuis via de computer meehelpen om gegevens uit archiefstukken in te voeren in een online database. Het project startte met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke.

Bewoners Koudekerke in Zeeuwen Gezocht

De ingevoerde gegevens over bewoners van de gemeente Koudekerke op Walcheren tussen 1826 en 1900 zijn te raadplegen in Zeeuwen Gezocht. Het gaat om meer dan 25.000 gegevens. De online personendatabase bevat bijna 7,9 miljoen persoonsgevens. Ingevoerd zijn: voornaam, achternaam en beroep. De gegevens zijn gekoppeld aan de scans van de originele archiefstukken—. Op de scan, een pagina uit het betreffende bevolkingsregister, zijn meer gegevens te zien. Bijvoorbeeld wanneer iemand is verhuisd.

Hoe te zoeken in Zeeuwen Gezocht naar bewoners van Koudekerke?

zoekscherm zeeuwen gezocht
  1. Ga naar de personendatabase Zeeuwen Gezocht
  2. Open het zoekscherm
  3. Selecteer ‘Persoon in bevolkingsregister’ bij ‘bron’
  4. Vul ‘Koudekerke’ in bij ‘plaats’
  5. Vul een zoekterm naar keuze in, bijvoorbeeld een achternaam in het veld ‘achternaam’

Bevolkingsregisters rijke bron

De bevolkingsregisters van Walcheren behoren tot de vroegste van Nederland. Al vanaf 1826 werd in Zeeland per adres geregistreerd wie er woonden, waarheen de bewoners verhuisden en wat hun beroepen waren.
Het overzicht van personen per adres geeft informatie over gezinssamenstelling en huishouding. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen – van dienstbode tot grootgrondbezitter, van loonwerker tot kleine zelfstandige. Daarmee zijn deze registers een bijzonder rijke bron voor het leven op Walcheren in de 19e eeuw. Zij maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen, werken en leven op Walcheren mogelijk.

Koudekerke op Walcheren

Het crowdsourcingproject startte met de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Koudekerke op Walcheren uit de periode 1826-1900. De gemeentegrenzen van Koudekerke strekten zich uit van de Noordzee tot de singels van Middelburg. Als gevolg van herindelingen maakt het vroegere Koudekerke nu deel uit van Middelburg (buurtschap ’t Zand), Vlissingen en Veere.
Gekeken wordt of later dit jaar het project een vervolg kan krijgen met de andere bewoners van Walcheren uit de periode 1826-1900.