Gemeente Vlissingen sluit aan bij Zeeuws e-Depot

Richard Wiskerke, gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Vlissingen en Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, hebben woensdag 20 december 2023 de dienstverleningsovereenkomst e-Depot getekend. Hiermee kiest de gemeente Vlissingen officieel voor aansluiting bij het Zeeuws e-Depot. Daarmee gaat het Zeeuws Archief behalve de analoge, ook de digitale archieven van Vlissingen beheren.

Hannie Kool-Blokland: ‘We zijn blij met de intensieve samenwerking met de gemeente Vlissingen. De fijne contacten helpen om goed voor dat stukje Vlissingse geschiedenis te zorgen.’

Hannie Kool-Blokland en Richard Wiskerke, geflankeerd door de projectleider van Vlissingen, Bjorn Francke en de bij het e-Depot betrokken medewerkers van het Zeeuws Archief.
Hannie Kool-Blokland en Richard Wiskerke, geflankeerd door de projectleider van Vlissingen, Bjorn Francke en de bij het e-Depot betrokken medewerkers van het Zeeuws Archief.

Richard Wiskerke: ‘Het is fijn dat de medewerkers van het Zeeuws Archief zo betrokken zijn bij het beheer van de Vlissingse archieven, onze archieven. Het huidige College hecht er belang aan dat nu ook de digitale archieven goed worden bewaard en toegankelijk gemaakt.’

Samenwerking

Het gemeentearchief Vlissingen is sinds 1 januari 2020 ondergebracht bij het Zeeuws Archief. Ook de archiefmedewerkers zijn mee overgegaan. Daarmee lag de zorg voor alle analoge archieven al bij het Zeeuws Archief. Naast het beheren van de archieven houdt het Zeeuws Archief ook toezicht op de actuele informatiehuishouding van de gemeente.

Het aansluittraject op het e-Depot start met het in kaart brengen van alle digitale archieven van de gemeente. Per archief wordt de bewaarstrategie bepaald: Hoe lang dient het archief bewaard? Welk archief en welke data dient wanneer verwijderd (bijv. volgens de AVG en andere wettelijke regels)? De langer te bewaren archieven kunnen vervolgens gereed gemaakt worden voor overbrenging naar het Zeeuws e-Depot.

Zeeuws e-Depot

Een e-Depot is een voorziening waarin digitale informatie voor de lange termijn wordt bewaard, beheerd en toegankelijk gehouden. In het Zeeuws e-Depot is de informatie altijd in originele staat terug te vinden. De opgenomen bestanden worden permanent gecontroleerd, actief beheerd ofwel gepreserveerd – zo nodig omgezet naar andere formaten zodat ze leesbaar blijven – en beschikbaar gesteld aan iedereen die daarvoor is geautoriseerd.

Op dit moment zijn behalve de gemeente Vlissingen aangesloten bij het Zeeuws e-Depot: het Waterschap Scheldestromen, de Provincie Zeeland en de gemeenten Veere, Tholen, Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Middelburg. Alle Zeeuwse gemeenten hebben de intentie om op termijn ook aan te sluiten

Zeeuws e-Depot

Hoe blijft digitale informatie ook in de toekomst leesbaar?

/expertise-in-archiveren/zeeuws-e-depot/