Gemeentearchief Vlissingen naar Zeeuws Archief

De Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar en Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, hebben op woensdag 18 december 2019 in het stadhuis van Vlissingen een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend. Hiermee brengt de gemeente Vlissingen per 1 januari 2020 het gemeentearchief van Vlissingen officieel over naar het Zeeuws Archief.

Ondertekening van de Dienstverlenings- overeenkomst door Hannie Kool-Blokland en Bas van den Tillaar. Achter (vlnr) Angelique Groenewegen (Zeeuws Archief), Hanneke van Aalst (Zeeuws Archief), Ad Tramper (gemeentearchief Vlissingen), wethouder Rens Reijnierse en Carmen Weijers (gemeente Vlissingen).

De gemeenteraad van Vlissingen nam dit besluit in september jl., nadat een werkgroep diverse opties voor de toekomst onderzocht had. Door deze keuze is het beheer en de toegankelijkheid van de Vlissingse archieven voor de toekomst veilig gesteld en behouden de medewerkers van het gemeentearchief Vlissingen hun baan. Zij komen in dienst bij het Zeeuws Archief. Tijdens de ondertekening werd wederzijds waardering uitgesproken voor de wijze waarop het traject verlopen is.

Het Zeeuws Archief heeft ruim 100 jaar ervaring in het beheren en toegankelijk maken en houden van informatie en loopt sinds het digitale tijdperk vooraan in het duurzaam digitaal archiveren. Naast de Rijksarchieven van Zeeland en de archieven van de Provincie Zeeland en het Waterschap beheert het Zeeuws Archief ook de gemeentearchieven van Middelburg, Veere, Kapelle en Terneuzen en zijn stappen gezet voor een samenwerking met het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland.

Het archiefdepot van het gemeentearchief Vlissingen behoudt zijn functie als opslagruimte voor een deel van de archieven. De Vlissingse archieven zullen worden ingepakt, verhuisd en ingebed in het systeem van het Zeeuws Archief. Hierdoor zijn de stukken tijdelijk niet opvraagbaar. Per 1 maart 2020 zijn de stukken van het gemeentearchief Vlissingen te raadplegen bij het Zeeuws Archief.