Zeeuws Archief & Metamorfoze

Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Sinds 2005 neemt het Zeeuws Archief regelmatig deel.

Metamorfoze financiert conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Er zijn twee trajecten: Archieven en Collecties en Boeken, Kranten en Tijdschriften. Daarnaast financiert Metamorfoze onderzoek op het gebied van papierconservering.

Metamorfoze is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij Archieven en Collecties gaat het om conserveren en digitaliseren van uniek materiaal van nationaal belang dat onderhevig is aan verval uit de periode tot 1950.

Het Zeeuws Archief neemt sinds 2005 deel aan Metamorfoze. Het gaat enerzijds om archieven en collecties die het Zeeuws Archief beheert én anderzijds om papieren erfgoed van andere erfgoedinstellingen.

Het Zeeuws Archief heeft een grote ervaring opgebouwd in het digitaliseren en digitaal toegankelijk maken van archiefstukken. Voor technisch perfecte scans werkt het Zeeuws Archief bij Metamorfoze-projecten samen met fotografisch atelier Art in Print, gehuisvest in het Zeeuws Archief.

Zeeuwse archieven van (inter)nationaal belang

Bekijk de archieven die het Zeeuws Archief digitaliseerde via het programma Metamorfoze

/expertise-in-archiveren/digitaliseren/metamorfoze-projecten/