beeldaffiche Militair Gezag, 1944

Digitalisering archieven bevrijding WO2

Het Zeeuws Archief start een groot digitaliseringsproject, waarbij bronnen die ons meer kunnen vertellen over de bevrijding van Zeeland online beschikbaar en doorzoekbaar worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de archieven van de Commissaris van de Koningin, het Militair Gezag en diverse wederopbouwarchieven.

Onderzoek naar de bevrijding

Er is veel vraag naar inzicht in archieven die ons meer vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Zeeland in 1944 en 1945. Met het aankomende herdenkingsjaar 80 jaar bevrijding, zal dat alleen maar meer worden. Steeds meer mensen doen dat onderzoek online.
Daarom gaan we het komende jaar een aantal archieven digitaliseren uit de periode 1940-1945 en kort daarna. We hebben daarvoor een selectie gemaakt waarvan we denken dat daar de meest interessante informatie is te vinden.

Wanneer een archief gedigitaliseerd wordt, kan het ook beter doorzoekbaar gemaakt worden. De archieven kunnen gelinkt worden aan informatie uit andere informatiebronnen. Daarmee kunnen onderzoekers vanuit huis verder en zorgen we voor het doorgeven van de kennis aan huidige en toekomstige generaties.

Archieven over de bevrijding

Een belangrijk archief dat gedigitaliseerd wordt is dat van de Commissaris van de Koningin in de periode van de oorlog, de bevrijding en de wederopbouw. Daarin is bijvoorbeeld informatie te vinden over verplichte arbeidsinzet of over de zuivering van bestuurders en ambtenaren na de oorlog.

Tweede Wereldoorlog. Commissaris van de Koningin, inundatie van oktober 1944
Tweede Wereldoorlog. Bezoek van de Commissaris van de Koningin na de inundatie. Het gezelschap na de inundatie van oktober 1944 op het noodpontje over het Kanaal door Walcheren

Na de bevrijding kwam het land in een bestuursvacuüm terecht en nam het Militair gezag de bestuurstaken over. Ook het archief van dit Militair gezag in Zeeland 1944-1946 wordt gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

Van steden en gebieden die veel oorlogsschade hebben geleden worden ook belangrijke wederopbouw archieven gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld van de Middelburgse dienst herbouw, Vlissingen en Kapelle (Schore).

Langere periode

Het hele digitaliseringstraject is omvangrijk. De stukken worden pagina voor pagina nagelopen en indien nodig gerestaureerd. Hierna worden ze één voor één gescand. Vervolgens kunnen ze met de juiste data in het archiefsysteem geplaatst worden, zodat iedereen ze altijd en overal kan raadplegen.
Het archief komt in delen online, waarbij we zoveel mogelijk nog voor het einde van 2024 hopen te publiceren. Blijf onze berichten volgen.

studiezaal balie 2022

Onderzoek nu

Natuurlijk is er al veel online te vinden. Kom je iets tegen dat nog niet gedigitaliseerd is, dan kun je ook terecht in de studiezaal om het in te zien. Ook kun je een aanvraag doen voor scannen op verzoek.

/plan-je-bezoek/studiezaal/