Sluis

Sluis, stad in Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis, provincie Zeeland.

De gemeente waartoe de stad Sluis behoort heet eveneens Sluis, maar de hoofdplaats van de gemeente Sluis is Oostburg.

Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Sluis:

De stad Sluis, oudtijds Sluus, gedurende het bestaan van de Republiek der Vereenigde Nederlanden meest Sluys-in-Vlaanderen, in het Fransch l’Ecluse, oudtijds ook lés Cluses, in het Latijn Slusa, soms ook Flandrorum Clausulae en Clusa in Flandria genoemd, komt in de dertiende en veertiende eeuw meest onder den naam van Lammersvliet, of Lammensvliet, eigenlijk Lambertusvliet voor.

Gewoonlijk stelt men dat Sluis eerst omtrent 1290 zoude gesticht zijn geweest, door Jan van Namen, zoon van Graaf Gui van Dampierre, aan welken Jan in 1282 de schorren, op welke de stad ligt, ter bedijking geschonken waren. Zij zoude eerst den naam van Lammensvliet gedragen hebben naar een daarbij liggend water; naderhand zoude de naam veranderd zijn in dien van Sluis. Er zijn echter vele redenen, om te stellen dat de stad ouder is en zelfs wordt de naam Sluis in oudere oorkonden gevonden, dan de naam Lammensvliet.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Lees meer over Sluis op Wikipedia en Plaatsengids, en bekijk het wapen van Sluis.


Grotere kaart weergeven