Oostburg

Oostburg (Zeeuws-Vlaams: Wòstburg) is een stad in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland.
Onder de stad Oostburg vallen ook de buurtschappen Bakkersdam (grotendeels), De Munte, Maaidijk, Oostburgse Brug en Scherpbier.

Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Oostburg:

Oostburg, Oosburch, Oostburch, in de stukken van de elfde en twaalfde eeuw, ook Osbroek en Osborre genoemd.

…telt 335 huizen, bewoond door 373 huisgezinnen, uitmakende eené bevolking van ongeveer 1700 zielen, onder welke vele, die van den landbouw leven; doch de bevolking binnen de stad, welke ver het grootste gedeelte uitmaakt, leeft meest van den graanhandel en van de winkelnering in allerlei waren, die bij de gunstige ligging der plaats en druk bezochte weekmarkt, vrij wat aftrek hebben. In rustige tijden geeft ook de doortogt van Gent en Brugge naar Middelburg veel vertier.

Voorts is er 1 brouwerij, 1 steenbakkerij, 1 stijfselfabrijk, 1 olijslagerij, 1 blaauwselfabrijk, welke beide laatste thans stil staan, 1 verwerij van katoen, wollen en andere stoffen, 1 koren en pelmolen, die door stoom gedreven wordt en 1 windkorepmolen. In den Franschen tijd was er mede eene jeneverstokerij.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Oostburg op Wikipedia en Plaatsengids, op Zeeuwse Ankers en bekijk het wapen van Oostburg.


Grotere kaart bekijken