Sluis de Piet

Sluis de Piet, buurtschap ten westen van Wolphaartsdijk en ten noorden van Lewedorp, in de gemeente Goes op Zuid-Beveland.

De buurtschap ontstond door de bouw van het gemaal De Piet in 1917-1918, waarbij twee dienstwoningen werden geplaatst. Later werden naast de dienstwoningen nog enkele andere woningen gebouwd.

Sluis de Piet, Zuid-Beveland, Gemeente Goes.
Archiefdienst: Gemeentearchief Goes.

De naam ‘De Piet’ zelf gaat terug op een kasteel genaamd ‘De Piet’ (ook ‘Mude’, ‘Muiden’ of ‘Ter Muijden’) in het ambacht Westkerke op het voormalige eiland Wolphaartsdijk, gelegen even ten noorden van de huidige buurtschap. Het dorp Westkerke en het kasteel gingen bij de stormvloed van 1377 verloren, de ruïne van het kasteel stond nog lange tijd als baken in zee, maar werd op 19 november 1512 door een storm weggevaagd.

Van der Aa publiceerde over Sluis de Piet:

Muiden of De Piet, voormalige plaats op het eiland Wolphaartsdijk, provincie Zeeland, hetgeen sommigen willen een schoon dorp of zelfs eene kleine stad geweest te zijn, anderen slechts eene sterkte of kasteel. Hoe het zij, de plaats, met den polder daar zij in lag, is in 1378 verdronken en sedert niet weder bedijkt. De overgebleven toren stortte door eenen zwaren storm, in het jaar 1812 ter neder. Het wester gedeelte van het eiland Wolphaartsdijk draagt nog den naam van de Piet.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Sluis de Piet op Wikipedia.


Grotere kaart weergeven