Sint Philipsland

Sint Philipsland (Flipland, Flupland, Flipskerke), dorp op het gelijknamige schiereiland Sint Philipsland, gemeente Tholen.

In 1532 ging Sint Philipsland verloren als gevolg van de Allerheiligenvloed. Zie Oud-Sint Philipsland.

Sint Philipsland, Sint Philipsland, Gemeente Tholen.
Archiefdienst: Gemeentearchief Tholen.

Van der Aa publiceerde over Sint Philipsland:

Het dorp St.Philipsland, oudtijds ook wel Philipskerke geheeten, en in de wandeling Flipsland genoemd, ligt in den zuidoostelijke hoek van het eiland, alwaar de Eendragt, de Mosselkreek en het Slaak zich vereenigen. Het dorp is redelijk groot en bestaat uit eenen regten breeden dorpsweg, loopende van den dijk af naar de kerk, met vele goede huizen bebouwd en met boomen beplant.

Behalve deze onbestrate weg loopt nog eene bebouwde achterbuurt evenwijdig daaraan. In de kom van het dorp telt men 76 huizen, bewoond door 96 huisgezinnen, welke 475 inwoners uitmaken.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Lees meer over Sint Philipsland op Wikipedia, Plaatsengids, Zeeuwse Ankers, en bekijk het wapen van Sint Philipsland.


Grotere kaart weergeven