Oud-Sint Philipsland (verdwenen)

Oud-Sint Philipsland (Zeeuwse benaming: Flupland), verdronken dorp op het gelijknamige schiereiland Sint Philipsland, Gemeente Tholen.

Oud-Sint Philipsland ging verloren nadat de polder werd opgegeven als gevolg van de Allerheiligenvloed in 1532.

Oud-Sint Philipsland, Sint Philipsland, Gemeente Tholen.
Archiefdienst: Gemeentearchief Tholen.

Van der Aa publiceerde over Oud-Sint Philipsland:

Het eiland St. Philipsland heeft zijnen naam van een schoon dorp, voortijds daarin gelegen hebbende, hetwelk den naam van den Martelaar St. Philippus droeg, welke naam dit eiland, daarna in den jare 1496 weder bedijkt en drooggemaakt zijnde, door Filips den Bastaard van Bourgondië, sedert behouden heeft.

Na deze bedijking is het een en andermaal ondergeloopen, als in de jaren 1511 en 1530, doch telkens wederom bedijkt, maar in den grooten watervloed van jaar 1532 werd het ten derdemale overstroomd, en om dat de dijken zoo zeer gebroken waren, niet weder drooggemaakt, vóór den jaren 1645, wanneer het meerendeel daarvan op nieuw tot eenen schoone polder is gemaakt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 9, A.J. van der Aa, 1846

Oud-Sint Philipsland is nummer 14 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.