Sint Laurens

Sint Laurens, dorp in de provincie Zeeland, op Walcheren, gemeente Middelburg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

Onder het dorp Sint Laurens valt ook de buurtschap Brigdamme en een deel van de buurtschap Schellach.

Tot aan het einde van de middeleeuwen werd het dorp Sint Laurens vaak aangeduid met een andere naam: Popkensburg. Het is de naam van een kasteel dat eeuwenlang ten westen van het dorp heeft gestaan. De geschiedenis van het kasteel en het dorp zijn nauw met elkaar verweven. Popkensburg zag in de loop van eeuwen eigenaren komen en gaan. Mensen die elk hun eigen stempel drukten op het gebouw en de omliggende tuinen en bossen. In 1863 werd het kasteel Popkensburg afgebroken. Ook de uitgestrekte tuinen rondom het kasteel werden vernietigd. De afbraak veroorzaakte grote commotie onder veel Zeeuwen. Nog lang na de sloop sprak men over de vloek die rustte op een ieder die erbij betrokken was geweest.

Sint Laurens, Walcheren, Gemeente Middelburg.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Sint Laurens:

Het dorp St. Laurens ligt 1/2 uur N. van Middelburg, 1 uur Z. W. van Veere, aan de westzijde van de straatweg van Middelburg naar Domburg. Men telt er in de kom van het dorp, 18 huizen en 90 inwoners.

Niet ver van de kerk ziet men nog het oude ridderslot Popkensburg; terwijl nog ongeveer een half uur afstands, nabij de gemeente Grijspkerke gelegen is de buiten Munnikenhof, waar voormaals de Dichter en Staatsman Jacob Cats zijn verblijf hield en er eenige werken schreef.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 7, A.J. van der Aa, 1846

Sint Laurens in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl