Oud-Othene (verdwenen)

Oud-Othene (Otene, Noten), verdwenen gehucht in Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.

In 1586 is Othene ten onder gegaan als gevolg van de militaire inundaties gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Na herdijking is Othene bij Zaamslag gevoegd. Tegenwoordig is het een wijk in Terneuzen.

Oud-Othene, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Oud-Othene:

Alras volgde nu, in den strijd met Spanje, op den 3 Februarij 1584, door de Staatsche bezetting van Neuzen, eene schrikkelijke verwoesting, zoowel van Zaamslag, als van Aandijke en Othene, waarna Prins Maurits, ter beveiliging van Axel, door hem op den 17 Julij 1886 vermeesterd; deze geheele landstreek onder water zette, waardoor de meeste polders in dezen oord verloren gingen, en de parochie Othene, met haar kerkgebouw zoodanig verdelgd werd, dat daarvan volstrekt geene sporen overig bleven.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Oud-Othene in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Oud-Othene is nummer 80 op de onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.