Othene

Othene (Noten of Notene), is een voormalige buurtschap in Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen.

In 1586 is Oud-Othene ten onder gegaan als gevolg van de militaire inundaties gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Na herdijking werd Othene een buurtschap van Zaamslag, tegenwoordig is het een wijk van Terneuzen.

Othene, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Othene:

Othene of Otene, bij de landlieden doorgaans Noten genoemd, gehucht in Staats-Vlaanderen, Axeler-Ambacht, provincie Zeeland; met 36 meest arbeiderswoningen en eene bevolking van 160 zielen.

Van lieverlede ontstond nu, in 1649, aan het noordwestelijk uiterste van den Polder-van-Zaamslag, het hier bovenvermelde gehucht, omstreeks de plaats van de voormalige parochie, dat even als deze, den naam van Othene draagt, en dat geheel tot de gemeente Zaamslag behoort.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 8, A.J. van der Aa, 1846

Othene in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Othene op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken