Oud-Bath (verdwenen)

Oud-Bath (Bad, Bade, Bat, Den Bade)was vanaf 1442 een zelfstandige parochie, op Zuid-Beveland, tot het samen met Agger en Hinkelenoord, in 1552 verdronk.

Oud-Bath, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Oud-Bath:

Bath, voormalig dorp en heerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland. Het werd door den watervloed van 5 November 1530 overstroomd, doch men maakte het ook ras weder droog. Op den 2 November 1532 braken de dijken andermaal door, en werden nog eens digt gemaakt in 1536, doch zij bezweken op nieuw in 1539. Ten gevolge van alle deze doorbraken was de toren alleen nog maar blijven staan, deze echter naderhand mede ingestort zijnde, wordt er nu niets meer van dat dorp gevonden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Lees meer over Oud-Bath in de Encyclopedie van Zeeland.

Oud-Bath is nummer 70 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.