Agger - verdwenen

Agger (Aggara, Aggeren, Aggher, Agg here, Agher, Den Agger) is de naam van een voormalig dorp op de grens van de huidige provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Het dorp Agger was een zogeheten wandelend dorp. Het heeft op verschillende plaatsen gelegen op de plaats waar de Schelde zich splitste in de Honte (de latere Westerschelde) en de Oosterschelde. Vermoedelijk verdronk dit dorp in 1288.

Agger, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa schrijft over Agger:

Agger of Aggere, voormalig dorp en heerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, dat men gist, zijnen naam ontleend te hebben de Noormannen, die vroeger zich op de kusten van ons vaderland onthielden, omdat er in Denemarken tusschen de eilanden Zeeland en Funen, een eilandje van dien naam gevonden wordt, en in Noorwegen de namen van onderscheiden plaatsen daaraan verwant zijn, als Aggerhuus, Aggerhoe, Aggersund, enz.

Zeker gaat het, dit dorp grooten ouderdom had, want het geslacht Van Agger was reeds in 1187 bekend, en den 10 Julij 1210 werd het ambacht van Aggere en lempolre, door Godevaart IV, Heer van Breda aan den Ridder Hendrik Buffel geschonken. Deze latere Heeren waren medebezitters van den tol op de Honte, want vindt gewag gemaakt van een tolkantoor, dat aldaar in 1276 bestaan hebben, en de tol of het vrijgeleide van Agger genaamd was.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 1, A.J. van der Aa, 1839

Lees meer over Agger op Wikipedia en in de Encyclopedia van Zeeland.

Agger is nummer 59 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.