Oud-Arnemuiden (verdwenen)

Oud-Arnemuiden, verdronken dorp op Walcheren, provincie Zeeland. Oud-Arnemuiden komt reeds in 1223 voor in geschreven bronnen. Oud-Arnemuiden is rond 1440 door de Arne verzwolgen. Ongeveer twintig jaar bestond een tweede Arnemuiden, dat ook weer in het water verdween. Rond het jaar 1462 werd het huidige Arnemuiden gesticht.

Oud-Arnemuiden, Walcheren, Gemeente Middelburg.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Oud-Arnemuiden:

Dit Oud-Arnemuiden had, te dien tijde, toen het eiland St Joosland en de Craaijertpolders nog niet ontstaan waren, vóór zich, dien grooten uitgestrekten stroom, die Walcheren afscheidde van Zuid-Beveland, Wolphaartsdijk en Noord-Beveland, en dit gaf deze stad het voordeel, dat de zwaarst geladene schepen aan haar hoofd konden af- en aanvaren, waardoor velen, die zich met scheepvaart en koophandel geneerden, zich daar vestigden.

De stad werd hierdoor zoo welvarende, dat zij, in het begin der vijftiende eeuw, onder de voornaamste koopsteden van Europa werd geteld, hetgeen haar, in 1418, in het hanzeverbond deed opnemen. Ook bestond er ten tijde van haren grootsten bloei te Oud-Arnemuiden eene fraaije kerk en een klooster van Reguliere Kanonniken, het Huis te Mortiere genaamd, dat rijkelijk met landerijen en erven begiftigd was.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 1, A.J. van der Aa, 1839

Oud-Arnemuiden in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Oud-Arnemuiden op de website Kroniek van Arnemuiden.