Oost- en West-Souburg

Oost- en West-Souburg, vormde van 1835 tot 1966 een gemeente op Walcheren, provincie Zeeland. Gemeente Vlissingen.

Voor 1835 waren Oost- en West-Souburg aparte gemeenten. Wegens een teruglopend inwonertal is West-Souburg in 1835 bij Oost-Souburg gevoegd. De termen oost en west geven tegenwoordig aan aan welke kant van het Kanaal door Walcheren deze plaatsen liggen. Voor de aanleg van het kanaal in 1872 was de situatie anders. De molen ‘De Pere’, die nu in Oost-Souburg ligt, viel toen nog onder West-Souburg.

Per 1-7-1966 is de gemeente opgeheven en grotendeels opgegaan in de gemeente Vlissingen. Alleen de buurtschap Nieuw-Abeele is naar de gemeente Middelburg gegaan (nadat eerdere plannen om Nieuw-Abeele reeds in 1941 aan Middelburg toe te voegen, niet door waren gegaan).

Oost- en West-Souburg, Walcheren, Gemeente Vlissingen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Oost- en West-Souburg:

Souburg (Oost-en-West), gemeente op het eiland Walcheren, provincie Zeeland, palende N. aan de gemeente Koudekerke en Middelburg, O. en Z. O. aan Rithem-Nieuw-Erve-en-Welsinge, Z. aan de gemeente Vlissingen, W. aan de gemeente Koudekerke. Deze gemeente bestaat uit de voormalige heerlijkheid Oost-Souburg en West-Souburg en Abeele, bevat de dorpen Oost-Souburg en West-Souburg, benevens het gehucht den Abeele. Men telt er 148 huizen, bewoond door 188 huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van 990 inwoners, die meest in den landbouw hun bestaan vinden en twee korenmolens hebben.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Oost- en West-Souburg in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over molen “De Pere” op Molendatabase.nl en bekijk het wapen van Oost- en West-Souburg.


Grotere kaart bekijken