Kauter

(De) Kauter, (voormalig) gehucht in Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst, provincie Zeeland. Tegenwoordig heet dit gehucht Nieuw-Namen. Voor het de naam de Kauter kreeg was de naam Hulsterloo.

Kauter, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst.

Van der Aa publiceerde over Kauter:

Kauter (Hollandsche-), in onderscheiding van de daaraan palende buurtschap Konings-Kauter of Vlaamsche-Kauter, waarmede het onder den algemeenen naam van De Kauter bekend is, gehucht in Staats-Vlaanderen, gemeente Clinge, op eene onvruchtbare hoogte.

Ook houden zich aldaar, even als in het Belgische gehucht Konings-Kauter, vele deserteurs, smokkelaars en dergelijk volkje op, gaande ieder aan die zijde wonen, waar hij zich het veiligst voor vervolging acht. De bewoners van de omstreken onder de beide rijken lijden veel last van dit volk, dat met troepen op eene brutale wijze loopt bedelen, en het is te vreezen, dat, zoo de beide rijken, ten aanzien van dat oord, geene afdoende maatregelen nemen, De Kauter door zijne ligging nog gevaarlijker zal worden dan het Heiken, tusschen Etten en Sprundel.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

In 1858 werd de naam De Kauter, op initiatief van Eerwaarde Heer Ludovicus Camerman, veranderd in Nieuw-Namen. Dit refereert aan het dorpje Namen, dat in 1715 door de zee werd verzwolgen.

Lees meer over De Kauter en Nieuw-Namen op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken