Gaternesse (verdwenen)

Gaternesse (Gathernesse, Gaternisse, Gasterne), verdwenen havenstadje, ambacht en parochie nabij Roodenhoek, ten noorden van de stad IJzendijke, aan de rand van de Hoofdplaatpolder, Zeeuws-Vlaanderen.

Gaternesse ging onder tijdens stormvloeden in de vijftiende eeuw. In 1660 zagen bewoners van IJzendijke voor het laatst de fundamenten van Gaternesse.

Gaternesse, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Gaternesse:

Gaternisse, oudtijds ook Gasterne geheeten, voormalig vrij uitgestrekt district of ambacht.

… had veel geleden bij den zwaren vloed van 1180. Het verlorene werd wel herwonnen; doch den naam Gaternisse bleef voortaan slechts voor meer beperkten kring in gebruik, als naam van eene op zich zelf staande hooge heerlijkheid, op welke ook de Gravin van Constantinopel betrekking had, prijkende met eene kerk en een kasteel, doch overstelpt bij den vreesselijken vloed van 1377. Het kasteel lag vermoedelijk niet ver van de tegenwoordige Sasput.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843

Gaternesse is nummer 98 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.