IJzendijke

IJzendijke (Zeeuws-Vlaams: Iezendieke) is een stad in de gemeente Sluis, gelegen in het westen van Zeeuws-Vlaanderen in de provincie Zeeland. Tot april 1970 was IJzendijke een zelfstandige gemeente, waarna het tot 2003 deel uitmaakte van de gemeente Oostburg.

IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over IJzendijke:

IJzendijke is reeds in het jaar 984 bekend geweest, doch de oude plaats van dien naam, lag ongeveer 750 ell. meer noordwaarts dan de tegenwoordige.

Het bedijken van het Zuiddiep, in het jaar 1688, en van den Zachariaspolder, in 1740, heeft de gelegenheid van IJzendijke zeer veel doen veranderen; terwijl door het leggen van den Kapitalen- en den Bakkersdam, in 1788, deze plaats van alle scheepvaart beroofd werd. Ook was de grond rondom de stad zoo hoog opgezet, dat er het hoogste getijde zelf zelden bij kon.

Daar vóór het jaar 1688 de schepen voeren, heeft nu reeds vele jaren lang de ploeg gegaan en het vee geweid. Daardoor is IJzendijke nu een landstadje geworden, en van al het voordeel der scheepvaart beroofd, tot geene geringe schade der inwoners.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over IJzendijke op Wikipedia en bekijk het wapen van IJzendijke.


Grotere kaart bekijken